Sodražica

Zaradi varčevanja države v Sodražici ob 20 novih služb

Obrtna cona Sodražica julij, 2013
Križišče, ki ga bodo spremenili v krožišče, ki bo vodilo tudi v obrtno cono Sodražica. Foto: Simona Fajfar

Sodražica – Ker je država zaradi varčevanja umaknila svoj delež – približno pol milijona evrov –, občina Sodražica ne bo mogla urediti obrtne cone, kjer bi že v prvi fazi na novo zaposlili od 15 do 20 ljudi. A ne samo to: občina bo zato izgubila tudi evropska sredstva. Podobnih primerov je v Sloveniji še dvajset.

Obrtna cona Sodražica julij, 2013

Križišče, ki ga bodo spremenili v krožišče, ki bo vodilo tudi v obrtno cono Sodražica. Foto: Simona Fajfar

V občini Sodražica so nameravali na več kot dva hektara velikem območju ob glavni cesti Žlebič–Unec nasproti podjetja Fibran to jesen urediti novo obrtno cono. V sklopu naložbe bi morala država posodobiti del glavne ceste, ki je tudi vhod v obrtno cono, kar bi od skupno 1,1 milijona evrov vredne naložbe predstavljalo slabo polovico. Uredili bi 15 let staro dotrajano cestišče in krožišče ter čez glavno cesto naredili nov prepust hudournika, ki je v zadnjih treh letih štirikrat poplavil kleti bližnjih hiš.

Preostanek denarja je občina zagotovila iz evropskih virov, z njim so nameravali urediti komunalno infrastrukturo v novi obrtni coni. S tem bi pomagali podjetjem, ki imajo skupaj več kot 50 zaposlenih, hkrati pa bi v prvi fazi zagotovili od 15 do 20 novih delovnih mest. »To je projekt, ki pod ugodnimi pogoji prinaša pomembno dodano vrednost lokalnemu okolju, našemu gospodarstvu in posledično državi,« pravi sodraški župan Blaž Milavec.

Ker je država zaradi varčevanja umaknila svoj delež – približno pol milijona evrov –, občina Sodražica ne bo mogla uresničiti projekta, ki bi pripeljal do 15 oziroma 20 novih delovnih mest.

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

DRSC zaustavlja  stroje po Sloveniji

Čeprav je izvajalec že izbran, občina pogodb ne more podpisati. Postopke so namreč vodili skupaj z Direkcijo RS za ceste (DRSC), ki pa denarja za naložbo nima. In ga tudi ne bo imela, saj bodo po rebalansu proračuna morali zaustavili aktivnosti na vseh 709 investicijskih projektih, z izjemo tistih, ki so financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Primerov, kot je sodraški, kjer imajo lokalne skupnosti za svoj delež pridobljena evropska sredstva za izvedbo komunalne infrastrukture, je v Sloveniji več kot 20. »Žal bodo tudi ti projekti ob sprejetju takšnih proračunov ustavljeni,« pravijo na DRSC.

Župan se ne strinja  z ministrstvom

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo menijo, da bi občina Sodražica lahko sama izpeljala 463.220 evrov vredno ureditev. Po njihovem mnenju se projekt izvaja z manjšim časovnim zamikom, vendar »večjih težav za zdaj ni zaznati«, tako da bo projekt končan najpozneje do 31. decembra prihodnje leto. Pravijo še, da »iz projekta ni razvidno, da bi bil pogoj za uspešno izvedbo tudi gradnja državne ceste Unec–Žlebič«. Župan Milavec se s tem ne strinja in opozarja, da projekta ni mogoče razdeliti, kot predlagajo na ministrstvu: »Seveda smo preverili tudi predlog, da bi naredili samo obrtno cono, vendar je to zaradi tehničnih zahtev in veljavnih standardov neizvedljivo.«

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj