Sodražica

V Sodražici zgradili novo krožišče

Krožišče v Sodražici
Krožišče v Sodražici

Sodražica – Nosilec investicije je Ministrstvo za infrastrukturo in Direkcija RS za infrastrukturo. Občina Sodražica pa je partner oz. sofinancer. Namen investicije je, komunalno opremiti območje dela poslovne cone pri Fibranu v Sodražici.

Območje je po namenski rabi določeno za obrtno cono. Do sedaj to območje ni bilo opremljeno, zato se je Občina Sodražica pred tremi leti odločila, da kandidira s tem projektom na razpis za pridobitev evropskih sredstev, ki so namenjena za opremljanje ekonomskih con v Sloveniji. S projektom bo območje, ki obsega dva hektarja površine, celovito komunalno urejeno z vodovodom, kanalizacijo, prometno in drugo infrastrukturo. Sedaj, ko se projekt zaključuje, je možno investirati še v poslovne objekte. Projekt predvideva od 5 do 7 različnih poslovnih dejavnosti. Navedeno je poglavitni del investicije za občino, prometna ureditev odseka državne ceste na tem območju, ki je bil v zelo slabem stanju, pa je spremljevalni del- krožišče in rekonstrukcija ceste.

Celotna investicija je ocenjena na dober milijon evrov. Od tega se nanaša na občinski del dobra polovica kar znaša 564.902 evra, preostalo pa gre v breme državnega proračuna. Občinski del je podprt s sredstvi iz evropskega proračuna (463.220 evrov), ostalo (101.682 evra) pa je zagotovil občinski proračun. Časovni načrt predvideva izgradnjo in zaključek v letošnjem letu, do konca septembra. Večji del pa je že bil že realiziran do 31.8.2015.
Vir: e-utrip.si

Komentiraj