Sodražica

V Sodražici ustanovljena rokodelska zadruga

Sodražica – V četrtek, 1. julija 2021, je bila v Sodražici ustanovljena rokodelska zadruga, s polnim imenom IN SITU, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., socialno podjetje.

Ustanovitev rokodelske zadruge je plod večletnega prizadevanja iniciativne skupine, ki je skupaj z Občino Sodražica razvijala idejo o ustanovitvi in jo, s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, včeraj tudi realizirala. Na ustanovitvenem občnem zboru je sodelovalo 17 ustanovitvenih članov iz različnih občin, večina od njih pa se z izborom svojih izdelkov predstavlja tudi na razstavi »IN SITU«, ki bo do konca poletja na ogled v avli Krekovega doma. Poleg sprejema ustanovnega akta pa so člani zadruge soglasno izglasovali tudi svoje vodstvo, in sicer Andreja Pogorelca za predsednik zadruge in predsednika upravnega odbora, Gregorja Pirca za podpredsednika upravnega odbora, ter Marka Koširja, Pavla Hočevarja in Aleš Marolt za člane upravnega odbora. Župan mag. Blaž Milavec je ustanovitev pospremil z željo, da bo zadruga uspešno opravljala svoje poslanstvo.

“Rokodelstvo je najbolj trajnostna oblika proizvodnje dobrin… Energijo črpa predvsem iz človeškega telesa, uma in rok. Materiale za izdelke poišče in najde v svojem najožjem okolju, ne da bi mu pri tem škodovala,” še izpostavljajo v Sodražici.

Dodajajo še, da zadružništvo povezuje poslanstvo trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva z vrednotami socialnega podjetništva, medsebojnega sodelovanja, pomoči in demokratičnega soodločanja. Namesto k profitu teži k poštenemu plačilu za delo zadružnikov.

Rokodelska zadruga bo po teh načelih povezovala dobavitelje naravnih surovin, rokodelce, izdelovalce suhe robe ter izdelkov dopolnilne dejavnosti kmetij na območju LAS ter občin, kjer je suha roba prepoznana kot izvirna in geografsko zaščitena.

Ustanavljanje rokodelske zadruge je sprožilo tudi oblikovanje gozdno – lesne verige za območje LAS Od Turjaka do Kolpe. “Lesa avtohtonih sort ne želimo več zgolj prodajati. Oplemenitili ga bomo z novo vrednostjo svojega znanja in dela, za končne izdelke z višjo dodano vrednostjo ter za naravno in družbeno okolje kot vrednote,” še sporočajo iz Občine Sodražica.

Komentiraj