Sodražica

Tanko: Težavna finančna situacija Zavoda Prizma Ponikve

Jože Tanko
Jože Tanko

Vodja poslanske skupine SDS Jože Tanko je na ministra za finance Uroša Čuferja in na ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak naslovil pisno pisno poslansko vprašanje v zvezi s finančno situacijo državnega zavoda Prizma Ponikve.

Celotno pisno poslansko vprašanje v nadaljevanju:

Jože Tanko

Jože Tanko

“Pred časom smo bili iz javnih medijev seznanjeni o katastrofalnem finančnem stanju v državnem zavodu Prizma Ponikve. Odgovornost za nastalo situacijo se prelaga med prejšnjim vodstvom, svetom zavoda in pristojnim ministrstvom. Dejstvo je, da je bila zaradi neodgovornega ravnanja vseh navedenih storjena velika škoda zaposlenim, saj jim zavod ni plačeval prispevkov za socialno varnost, prav tako ne tudi dodatnega pokojninskega zavarovanja. Poleg tega zavod vsak mesec ustvarja izgubo, ki jo ne more več pokrivati brez zadolževanja pri bankah.

Kot edina rešitev, tako je zaznati v sporočilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za medije (29.8.2013), je priključitev Zavoda Prizma Domu starejših občanov Ptuj, čeprav obstaja več možnosti. Poleg izpeljave sanacije in ugotavljanja odgovornosti vodilnega kadra Zavoda Prizma, ki je zavozilo zavod, obstaja tudi možnost pripojitve h kateremu od zavodov v bližnji okolici, saj sta domova za starejše občane v Ribnici in Grosuplju, obstaja pa tudi možnost pripojitve k Centru Dolfke Boštjančič, ki se specializirano ukvarja s hendikepiranimi osebami, pa tudi nekatere občine iz okolja so ponudile pomoč in sodelovanje za ureditev razmer Zavoda Prizma.

[oglas tip=”180×150″]Nerazumljivo je, da se ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti odloča za najbolj oddaljeno možnost, ne da bi najprej poiskalo rešitve v bližnji okolici, in da na razgovore o reševanju razmer ne povabi zainteresirane občine iz okolja. Še posebej, ker ima reorganizacija in morebitna razselitev za varovance lahko hude negativne posledice.

Ministra za finance in ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sprašujem:

1. Ali se zavedate nastale situacije, ki bi bila posledica pravne ukinitve Zavoda Prizma in pripojitev drugemu zavodu v zelo oddaljenem kraju?
2. Zakaj ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sploh ne razišče, kakšen je interes v lokalnem okolju in ali obstajajo možnosti za izpeljavo ideje ministrstva v lokalnem okolju? Zakaj se na razgovore ne povabi vsaj sosednjih občin, ki imajo varovance v Zavodu Prizma?
3. Koliko zapadlih obveznosti ima v tem trenutku zavod Ponikve? Koliko od tega je neplačanih prispevkov za socialno varnost zaposlenih in koliko mesecev zavod ni poravnaval prispevkov?
4. Ali je odgovorna institucija (DURS) opozorila ustanovitelja oziroma pristojno ministrstvo na neplačevanje prispevkov in katere konkretne aktivnosti so bile v zvezi s tem sprožene s strani DURS-a?
5. Ali je vodstvo zavoda o težavni finančni situaciji pravočasno in ustrezno obveščalo pristojno ministrstvo?
6. Kateri so vzroki za nastalo finančno stanje? Ali je med vzroki tudi prekomerna in neracionalna tekoča poraba?
7. Ali je ustanovitelj zagotovil zadostna finančna sredstva za normalno poslovanje zavoda?
8. Ali je svet zavoda v tem primeru ustrezno opravil svojo funkcijo?
9. Kaj je odkril notranji nadzor MDDSZEM?
10. Na kakšen način bo finančno stanje zavoda sanirano? Ali so v proračunu RS za leto 2013 zagotovljena sredstva za pokritje nastalih obveznosti?
11. Kdo in kako bo odgovarjal za nastalo situacijo? Ali ste, oziroma če še niste, ali boste zoper odgovorne sprožili ustrezne sankcijske postopke za vse, ki bi morali na nastalo situacijo opozoriti in ustrezno ukrepati, pa niso?”

Vir: www.sds.si; P.J.

Komentiraj