Sodražica

Sodražica: Sistematično pregledovanje in izvajanje meritev radona za leto 2021

Radon

Sodražica – Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji že četrto leto zapored zagotavlja izvajanje meritev radona v zasebnih hišah in stanovanjih v občinah, ki so na področjih z več radona ter v šolah in vrtcih po Sloveniji, med katere sodi tudi občina Sodražica.

V zasebnih hišah in stanovanjih letos izvaja meritve švedsko podjetje Radonova. Brezplačne meritve radona se izvajajo v bivalnih prostorih, ki se nahajajo v kleti, pritličju ali prvem nadstropju, saj tam pričakujemo povišane koncentracije radona. Zainteresirani posamezniki lahko več informacij dobite na povezavi, kjer se lahko tudi prijavite za brezplačne meritve radona.

Komentiraj