Sodražica

Slavnostni podpis pogodbe o izvedbi projekta SORIKO II

Sodražica – Župan Občine Sodražica mag. Blaž Milavec je v petek, 29. 05. 2020, ob navzočnosti predstavnikov javnih podjetij Hydrovod d.o.o. in Komunala Ribnica d.o.o. kot upravljavcev občinske infrastrukture, podpisal pogodbo o izvedbi del na projektu SORIKO II s predstavniki izbranih izvajalcev gradbenih del.

Projekt SORIKO II je »manjši in mlajši brat« medobčinskega projekta SORIKO in predstavlja gradbena in strojna dela na dograditvi vodovodnega omrežja v Zapotoku (Mali Zapotok) in Sodražici (Na pesek, Hosta) ter obnovi dostopne ceste na Sedlo. Skupna vrednost celotne investicije je ocenjena na 150.000,00 evrov. Z izvedbo projekta se bo uredila ustrezna oskrba s pitno vodo še na območju, ki ni bil zajet s SORIKO-m, in javna pot v dolžini dobrega kilometra, s čimer bo omogočen dostop do ključnih infrastrukturnih objektov. Istočasno pa se obnovi še ena zadnjih makadamskih cest na območju občine.

Za izvajalca gradbenih del sta bili izbrani podjetji Komunalne gradnje d.o.o. in Tanko d.o.o.. Strojni del na vodovodu bo izvedlo JP Hydrovod d.o.o., nadzorni inženir pa je Anton Tanko. Dela naj bi se zaključila do meseca avgusta.

Komentiraj