Sodražica

Razstava Čar lesa predstavlja lesene izdelke v Sodražici

Čar lesa 2014, Franc Pohleven
Čar lesa 2014, Franc Pohleven

Sodražica – Po ljubljanskem Cankarjevem domu in Mestni hiši je razstava Čar lesa v organizaciji Sveta za les in Oddelka za lesarstvo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani včeraj odprla vrata še v osnovni šoli Sodražica. Njen namen je predstaviti različne možnosti uporabe lesa ter vzbuditi pozitiven odnos ter zanimanje za to naravno dobrino.  

Čar lesa 2014, Franc Pohleven

Čar lesa 2014, Franc Pohleven

Razstava, ki bo na ogled do 29. junija 2014, že šesto leto zapored osvešča potrošnike, da bi spoznali vse prednosti rabe lesa in se zavestno odločili za izdelke ter objekte iz njega. Predelava lesa ter uporaba lesnih izdelkov je za znižanje emisije toplogrednih plinov bistvena in lahko kar največ prispeva k normalizaciji podnebja, pravi dr. Franc Pohleven, profesor na Oddelku za lesarstvo Biotehniške fakultete, ki je idejni vodja in predsednik organizacijskega odbora razstave. V času gospodarske krize in energetskih težav ima preusmeritev na sonaravne materiale še poseben pomen.

Les je odločilen energent in gradivo za prihodnost

Za prihodnost in obstanek človeštva bo les nedvomno odločilen, pa ne le kot energent, ampak predvsem kot gradivo za objekte in izdelke (v gradbeništvu se porabi od 40 do 50 odstotkov vse energije). Drevesa namreč med rastjo iz zraka absorbirajo ogljikov dioksid s fotosintezo, ki je nato v obdobju uporabe še naprej uskladiščen v lesnem izdelku. Po drugi strani pa proizvodnja izdelkov iz lesa energetsko ni potratna in prispeva k manjši porabi energije. Mlajše generacije in družba nasploh se tega dejstva vse premalo zavedamo.

Proizvodnja lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo

V naslednjem desetletju bi morali v Sloveniji, glede na naravne danosti, povečati letno porabo izdelkov iz lesa na prebivalca na vsaj en kubični meter (trenutna raba je pod 0,26 kubičnega metra na prebivalca). V Avstriji so si zadali cilj, da do leta 2020 dosežejo porabo 1,2 kubičnega metra na prebivalca, čeprav imajo manj razpoložljive lesne surovine kot pri nas. »Če hočemo doseči te cilje, bi morali našo industrijo preusmeriti v proizvodnjo lesnih izdelkov z najvišjo dodano vrednostjo,« poudarja dr. Pohleven, »vendar lesna industrija brez potrošnje ne bo zaživela

Vir: dnevnik.si, AR

Komentiraj