Sodražica

Prodajna tržnica v Sodražici vsak dan do preklica

zelenjava
zelenjava

Sodražica – Na podlagi priporočila ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec Občina Sodražica obvešča kmete oz. pridelovalce hrane z območja občine Sodražica in okolice, da lahko na tržnici v Sodražici brezplačno tržijo kmetijske pridelke vsak dan med 8:00 in 14:00.

Potrebna je le predhodna najava vsaj en delovni dan pred načrtovano prodajo na tel. 01 8359 080 ali e-mail: info@komunala-ribnica.si. Vsak ponudnik sam poskrbi tudi za potrebno opremo za prodajo. Občina Sodražica ne prevzema nobenih obveznosti z naslova prodaje na prostoru tržnice. Vsak ponudnik sam odgovarja za zdravstveno ustreznost, potrebno higieno ter spoštovanje drugih veljavnih predpisov.

Ukrep oz. dovoljenje za prodajo živil na Pokriti tržnici Sodražica, pod pogoji iz prejšnjega odstavka, velja do preklica.

Komentiraj