Loški Potok Sodražica

Priprave na obnovo državnih cest skozi Žimarice in proti Loškemu Potoku ter izgradnja kolesarskih poti

Žimarice
Žimarice

Na pobudo občin Sodražice in Ribnice pripravlja Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) celovit projekt Omrežja kolesarskih poti na območju od Ribnice do Cerknice kot del državnega omrežja. Tako se načrtuje ne le povezava Ljubljana – Kočevje, ampak tudi povezovalne poti med Dolenjsko in Notranjsko na območju naše občine. Slednje smo dogovorili na skupnem sestanku županov obeh občin in predstavnikov DRSI v četrtek, 14. 3. 2019, v Ljubljani. Projekt je za našo občino zanimiv, poleg umestitve v državno kolesarsko mrežo, kar je dobro za razvoj turizma, še zlasti zaradi povezovanja naših vasi med seboj in izboljšanja prometne varnosti pešce in kolesarjev.

K projektu naj bi pristopile tudi druge občine tega območja, koordinirali pa naj bi ga Razvojni agenciji iz Novega mesta in Postojne.

Teden dni kasneje se je župan Občine Sodražica s sodelavci ponovno mudil na rednem sestanku prav tako na Direkciji RS za infrastrukturo. Sešel se je z namestnico direktorja DSRI Ljiljano Herga in drugimi odgovornimi, kjer je preveril potek priprav na izvedbo investicij obnove državne ceste v Žimaricah, obnovo ceste med Sodražico in Vagovko ter preureditev križišča na Vinicah. Obnova ceste v Žimaricah je absolutna prioriteta občine in, po zagotovilih, tudi države. Izvedla naj bi se prihodnje leto, ostale investicije pa v naslednjih letih.

Poleg navedenega smo se dogovorili tudi o pripravi projekta izgradnje povezovalnega hodnika za pešce med Sodražico in Zamostcem ter v Zapotoku, vključno s postavitvijo javne razsvetljave.

Komentiraj