Sodražica

Praznik občine Sodražica 2013 – obeležili 15. letnico ustanovitve

Praznik občine Sodražica 2013 - nagrajenci
Praznik občine Sodražica 2013 - nagrajenci

Sodražica – V petek, 29. oktobra 2013 je v novi športni dvorani v Sodražici potekala proslava ob prazniku občine, ki letos praznuje 15 let. Čeprav je Sodražica dokaj majhna občina z nekaj več kot dva tisoč prebivalci, so lahko ponosni na pridobitve v času samostojnosti. Obnovili so ceste in drugo prometno infrastrukturo, vodovode, zgradili sodobno čistilno napravo in kanalizacijski sistem. Obnovili so zdravstveno postajo, obnovili in nato razširili vrtec ter zgradili nov večnamenski center – Športno dvorano.

Praznik občine Sodražica 2013 - nagrajenci

Praznik občine Sodražica 2013 – nagrajenci

»Sodražica praznuje praznik po odločitvi občinskega sveta 30. oktobra, to je na dan, ko je pred davnimi leti takratna cesarica Marija Terezija podelila Sodražici posebne tržne pravice, izmed katerih je bila posebej pomembna pravica do tedenskih sejemskih dni. Te so predstavljale poseben gospodarski privilegij oz. pravico do organizacije trgovine v obliki sejmov, kar je bilo do tedaj rezervirano za mesta in trge.

V tistem času je Sodražica postala tudi občina. To je bila prva upravno-politična struktura modernega tipa na njihovem območju. Osnovna ideja takratnih oblastnikov je bila ureditev lokalne skupnosti, ki bo imela določen fond pristojnosti z lastnimi sredstvi, predvsem pa, da bo okvir za sprejemanje odločitev na ravni, ki je ljudem najbližja,« je v uvodnem nagovoru povedal župan Blaž Milavec.

V času dveh stoletij obstoja je Sodražica zrasla iz vasice v pomemben trg, ki je predstavljal v gospodarskem smislu ob prelomu iz 19. v 20. stoletje skoraj enakovreden položaj kot sosednja Ribnica. Po drugi svetovni vojni je bilo Sodražica do leta 1998 uvrščena v občino Ribnica.

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Na slovesnosti podelili tudi priznanja in nagrade za leto 2013

Priznanje župana, ki se podeljuje posameznikom, skupinam ali organizacijam za enkratne izjemne dosežke in uspešno izvedene naloge v tekočem  letu, so prejeli: Metod Pucelj in vsi sodelujoči gasilci ter gasilke za uspešno izvedeno pogasitev požara v podjetju Fibran ter skupina mladih iz Kluba Kresnička za uspešno izveden projekt »72 ur« in »8 ur« ter promocijo prostovoljstva.

Priznanje občine Sodražica so prejeli: Prostovoljno gasilsko društvo Vinice-Zapotok ob 90-letnici delovanja društva, Prostovoljno gasilsko društvo Žimarice-Globel–Podklanec, ravno tako za 90-letno delovanje, ter Anthony Karl Čater za 10-letno prostovoljno mentorsko delo pri mladinskih kulturnih projektih v občini Sodražica.

Zlato plaketo občine Sodražica in denarno nagrado je prejela Enota vrtca pri Osnovni šoli Sodražica ob 50-letnici delovanja vrtca v Sodražici.

Naziv častnega občana občine Sodražica pa je letos dobil Anton Matelič, za štiri desetletja prostovoljnega dela in predanosti sodraškemu smučišču, za prispevek k razvoju, prepoznavnosti in ugledu smučišča Izver in občine Sodražica.

V kulturnem programu, ki ga je povezoval Marko Modrej, so nastopili Komorni zbor Pater Stanislav Škrabec, ki tako kot občina Sodražica, letos praznuje 15-letnico delovanja, saksofonistka Lenča Debeljak in ribniški kantavtor Žiga Bižal.

Vir: radio1.si

Komentiraj