Sodražica

Obvestilo: Samostanska knjižnica Nova Štifta odprta tudi za širšo javnost

Samostanska knjižnica Nova Štifta
Samostanska knjižnica Nova Štifta
Samostanska knjižnica Nova Štifta

Samostanska knjižnica Nova Štifta

Nova Štifta – Pred nami je hladno jesensko –  zimski čas, ko so dnevi krajši in večeri nekoliko daljši in tudi čas, ko v roke vzamemo  kakšno dobro knjigo, dober roman, raziskujemo zgodovino, načrtujemo prihodnost, prelistamo revije, skratka se poglobimo v samega sebe. Za vse zveste bralce, knjigoljube so v naši Ribniško – Sodraški dolini dostopne javne knjižnice. Sedaj pa je na voljo vsem vam dostopna tudi samostanska knjižnica pri Novi Štifti na Dolenjskem. Samostanska knjižnica je odprta vsako sredo med 16.30 uro in 18.30 uro. V času počitnic je knjižnica zaprta. Vsi željni branja, novih knjig, odkrivanja vonja starega papirja, odkrivanja naše bogate zgodovine vabljeni in dobrodošli pri Novi Štifti. Samostanska knjižnica je nekaj posebnega, specifičnega, unikatnega, dodana vrednost okolju zato vam jo tudi z veseljem predstavljamo.

Knjižnica frančiškanskega samostana Nova Štifta pri Ribnici na Dolenjskem je nastala po letu 1914, ko so skrb za cerkev Marijinega vnebovzetja prevzeli frančiškani. Sedanja knjižnica se nahaja v prostoru nekdanjega oratorija (kapele) v 1.  nadstropju samostana, prej je bila v prostoru na drugi strani samostana, ki gleda na dvorišče. V času druge svetovne vojne je na dvorišče padla bomba in poleg samostana poškodovala tudi del knjižničnega gradiva, kar je še vidno na nekaterih knjigah (vidne poškodbe, steklo, delčki šrapnelov …). Koliko je bilo gradiva ob prihodu frančiškanov, ni znano, ker ni nobenih inventarnih knjig. Tudi za kasnejše obdobje je le malo zapisov o gradivu.

 PROSTOR

Samostanska knjižnica Nova Štifta

Samostanska knjižnica Nova Štifta

Knjižnica obsega prostor 30 m2. Knjižne police so nameščene ob stenah do stropa in so prilagojene zidu, zato ni enakomerne razdelitve. Zaradi te prilagoditve pa prostor deluje dinamično in razgibano. Police so nameščene fiksno, se jih ne da nastavljati po formatih, kar je pogojevalo delno strokovno neenotno razporeditev gradiva. Pri razporejanju je bilo potrebno upoštevati zvrst gradiva, predvsem pa format posamezne knjižne enote.

Knjižne omare ob stenah so označene s črkami (A, B, C …) od leve proti desni, v sredini pa sta po dolgem še dva regala. Gradivo na policah teče od vrha do tal posamezne knjižne omare. Postavitev posamezne zvrsti gradiva je označena s pomičnim kartončkom, tako da se v primeru prenatrpanosti lahko postavitev razširi. Napisi so izdelani računalniško.

V knjižnici je nameščen delovni pult z računalnikom za potrebe knjižnice ter fotokopirni stroj za potrebe samostana. Fotokopirni stroj je nameščen na posebej za to pripravljenem podstavku. V prihodnosti bo potrebno zagotoviti še dodatni prostor in police saj se nam število gradiva povečuje.

 GRADIVO

Samostanska knjižnica Nova Štifta - biblija

Samostanska knjižnica Nova Štifta – biblija

Kot že rečeno, je gradivo urejeno bolj po formatih kot po stroki, zato knjižnica daje specifičen vtis samostanske knjižnice. Ko stopimo skozi vrata, naredi na nas poseben vtis nasprotna stena, ki nas dobesedno prilepi nase s starim gradivom. Police so zgrajene do vrha knjižnice; v zadnji tretjini knjižnih polic se le-te prilagajajo stenam na obeh straneh in se na vrhu polkrožno združijo.  Prav tako nas pogled od teh knjižnih polic s pogledom proti vratom podobno preseneti, le da je vmes odprtina za vrata. Na teh policah je predvsem starejše, antikvarno gradivo, posamezni primeri tudi z začetka 18. stoletja. Tudi na višjih policah na levi strani, gledano od vhodnih vrat, je nekaj antikvarnega gradiva. Regala na sredini knjižnice sta bila postavljena v zadnjih letih, namenjena pa sta novejšemu gradivu. V višino merita tri police, ki so fiksno postavljene. Levi regal, gledano od vhodnih vrat, je namenjen leposlovju (poezija, dramatika, proza). Gradivo je urejeno po zvrsti, v okviru le-te pa po abecedi avtorjev in naslovov. Gradivo je novejšega datuma in je namenjeno izposoji. Zaradi prostorske stiske je gradivo tudi na vrhu regala, postavljeno v dveh vrstah. Gradivo na vrhu regala ni leposlovno. Desni regal je namenjen periodiki (Družina, Ognjišče, Svet ptic, Prijatelj, Zvon, Svet in ljudje, Znamenje, Proteus, Cerkveni glasbenik,…) Urejena je po abecedi in teče od leve proti desni. Periodika je tudi računalniško evidentirana (word).

Kot zanimivost naj povemo, da je med knjigami tudi faksimile BIBLIE iz leta 1584 po izvodih NUK –a.

 IZPOSOJA

[oglas tip=”250×250″ p=”D”]Do sedaj je bila knjižnica namenjena le članom samostanske družine, občasno tudi zainteresiranim posameznikom. V jeseni leta 2010 je samostan poskusno odprl knjižnico tudi za javnost. To so predvsem okoliški prebivalci. Ker je to šele začetek izposoje za zunanje obiskovalce, bo čas pokazal uporabnost / uporabljenost  knjižnice! Izposoji je namenjeno le novejše gradivo, antikvarno gradivo se ne izposoja. Namenjeno je le za študijske namene v knjižnici. Izposoja je vodena ročno. Pri izposoji se izkažite z veljavnim osebnim dokumentom. Knjižnica je namenjena vsem obiskovalcem, predvsem pa ljudem iz Ribniško –  Sodraške doline. V knjižnici se natančno upošteva hišni red in pravila.

 EVIDENCA GRADIVA

Vse knjižno gradivo je več let v svojem prostem času vestno in skrbno urejeval univerzitetni diplomirani bibliotekar Stanislav Zupančič, sicer knjižničar na škofijski gimnaziji v Želimljah. Kot je že bilo omenjeno, je evidenčno popisana le periodika v wordu. Ostalo knjižno gradivo še ni evidentirano. Želja je, da bi bilo gradivo tudi računalniško evidentirano, saj je le-tega kar precej (s periodiko vred prek 7 500 enot ), kar je za tukajšnji samostan kar velika številka. Računalniški programi omogočajo evidenco gradiva, evidenco izposoje, nudijo možnost povezovanja z drugimi knjižnicami, informacije o gradivu na daljavo (prek računalnika). Vodstvo samostana je naklonjeno urejenosti knjižnice. Knjižnica je namreč tudi eden izmed povezovalnih elementov z okolico, v katerem se nahaja, kar je za samostan, kot je Nova Štifta, zelo pomembno. Sožitje z okolico je nujno; če pa samostan ponudi še nekaj več, je pa to le še dejavnik več, ki vodi v dobro samostana. Tudi samostan Nova Štifta pri tem ni in ne sme ostati pasiven. Varovanje, posojanje in razširjanje knjig je dejavnost, ki je evangelizacijskemu poslanstvu Cerkve ne samo blizu, temveč je eno z njim. In ne nazadnje: gradivo samostanske knjižnice je tudi del kulturne dediščine, ki jo je potrebno ohranjati in negovati. In lahko smo ponosni, da imamo takšno vrednost v naši sredi. Pomemben podatek je tudi, da mnogi knjižno gradivo ob zapuščinah zaupajo oziroma podarijo samostanki knjižnici, kar nas posebej veseli in smo počaščeni, saj podarjene knjige zagotovo najdejo primerno mesto in so na voljo vsem uporabnikom sedaj in verjamem tudi v prihodnosti.

Dobrodošli, obiščite nas pri Novi Štifti.

Samostanska knjižnica Nova Štifta na Dolenjskem
Nova Štifta 3, 1317 Sodražica, tel. 01/836 99 43, e-mail: marijan.cvitak@siol.net
Delovni čas: vsako sredo med 16.30 in 18.30 uro /zaprto le v času počitnic
Knjižničar: univ.dipl.bibl. Stanislav Zupančič, ga. Stanka Mihelič
Na voljo prek 7500 enot

za frančiškanski samostan Nova Štifta na Dolenjskem zapisal:
Peter Lesar, 030 996 225

Komentiraj