Sodražica

Občina Sodražica v boju zoper koronavirus sprejela ukrepe

Sodražica – Župan Občine Sodražica, mag. Blaž Milavec, je skupaj z ožjimi sodelavci in predstavniki institucij (Civilna zaščita, Osnovna šola, Zdravstveni dom, Komunala, Gasilska zveza, Medobčinski inšpektorat in redarstvo, Policijska postaja Ribica) na operativnem sestanku, dne 11. 3. 2020, pregledal situacijo zaradi širjenja virusa COVID 19 na območju Občine Sodražica. Ugotovljeno je bilo, da trenutno na našem območju ni potrjenega primera s koronavirusom, da pa je potrebno posvetiti vso pozornost preventivi.

Na sestanku so bila sprejeti naslednji ukrepi in priporočila, ki veljajo od danes 11. 3. do 31. 3. 2020 oz. do preklica:

  • Vse občane pozivamo, da dosledno spoštujejo navodila, podana na nacionalnem nivoju, ter da še posebej posvetijo pozornost higieni, predvsem umivanju in razkuževanju rok ter prezračevanju prostorov.
  • V prostorih, ki so v lasti Občine Sodražica (športna dvorana, telovadnica pri OŠ, šola) in v prostorih gasilskih društev se odpove vse prireditve, razen že napovedanih športnih tekmovanj, ki pa se jih izvede zaprte za obiskovalce.
  • Društvom in klubom, ki še načrtujejo občne zbore, se priporoča, da jih odpovejo oz. prestavijo na kasnejši datum.

Komentiraj