Slovenija

Župani usklajeno proti možni različici trase obvoznice mimo Škofljice Lisičje

Grosuplje, Škofljica – V grosupeljski občini so po hitrem postopku sprejeli odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote območja Gajnič in Tlak, s čimer so onemogočili, da bi pripravljavci državnega prostorskega načrta del škofljiške obvoznice speljali skozi to obljubljansko občino. Odlok je pripravljen v povezavi s peticijo dvanajstih županov občin ob t. i. 3A-razvojni osi, ki zahtevajo, naj škofljiška obvoznica poteka po Ljubljanskem barju, čeprav so deli trase zaščiteni z Naturo 2000.

Enak odlok, s kakršnim so v Grosupljem zavarovali območje, kjer bi potekala obvoznica po različici Lisičje, napovedujejo tudi v škofljiški občini.

Grosupeljska občina tako tudi formalno nasprotuje nameri okoljskega in prometnega ministrstva, da v nadaljno obravnavo državnega prostorskega načrta za obvoznico mimo Škofljice znova vključi traso Gumnišče–Glinek–Zalog–Lanišče–Lisičje oziroma t. i. različico Lisičje, ki je bila že pred leti zavrnjena kot prometno neustrezna. Kratkoročno namreč ne rešuje prometnih težav, so prepričani grosupeljski svetniki, za povrhu pa bi bila naložba v času gospodarske krize ekonomsko neupravičena in pisana na kožo gradbenemu lobiju. Odlok o začasnem zavarovanju so svetniki sprejeli tudi zato, ker obstaja velika nevarnost, da bo del naravne vrednote poškodovan ali uničen. Ker takšno zavarovanje ne sme trajati več kot dve leti, bo občina v tem času izvedla postopke za zavarovanje območja Gajnič in Tlak v skladu z zakonom o ohranjanju narave. Svetnica Nevenka Zaviršek je predlagala, da je treba osnutek odloka najprej dati v javno razpravo, s čimer bi dobili mnenje domačinov, vendar sta podžupan Dušan Hočevar in župan Peter Verlič (oba živita v naselju Tlake, op. p.) predlog zavrnila z obrazložitvijo, da »je treba odreagirati hitro, če hočejo to območje zavarovati«.

Janja Kadunc Mezek, predstavnica škofljiške civilne iniciative, kjer prav tako nasprotujejo trasi Lisičje, je pozdravila odločitev grosupeljske občine, ki da je dala državi jasno vedeti, da obvoznica po tej trasi ne bi bila primerna. Znova je ponovila, da je za iniciativo sprejemljiva edino obvoznica po Barju, ki jo je kot najbolj sprejemljivo aprila lani ocenila tudi vlada. Škofljiški župan Ivan Jordan je za Delo povedal, da so Grosupeljčani zaščitili dve tretjini svojega območja, preostanek mokrišč pa da bodo zavarovali sami in s tem izkazali solidarnost do svojih vzhodnih sosedov.

Vir: delo.si, Bojan Rajšek

Komentiraj