Slovenija

Zaradi obvoznice mimo Škofljice ob metulja?

Barjanski okarček

Barjanski okarček

Predvidena umestitev obvoznice mimo Škofljice na območje ogroženega in zaščitenega metulja barjanskega okarčka utegne povzročiti izumrtje te, s slovensko in evropsko zakonodajo zaščitene vrste, hkrati pa je zamisel o gradnji obvoznice politična in kratkotrajne vrednosti, pravijo predstavniki okoljevarstvenih organizacij.

Predlagana trasa obvoznice mimo Škofljice

Predlagana trasa obvoznice mimo Škofljice

Poudarjajo, da nobena od dozdajšnjih variant za prometno razbremenitev Škofljice, zanje ni sprejemljiva. Predstavniki okoljevarstvenega društva, društva za proučevanje in opazovanje metuljev in Okoljevarstvenega društva Barjanski zmaj so opozorili na grožnjo, ki jo biološki raznovrstnosti predstavlja še nepotrjena trasa obvoznice po varianti 1A ali 2A, hkrati pa pravijo, da se ta zakonodaja pri nas ne izvaja. Slovenija je med drugim ratificirala direktivo o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih vrst, a jo s tovrstnimi načrti krši, kot tudi lastno zakonodajo s tega področja.

Čeprav se zavedajo težav zaradi dnevnih migrantov, spada okarček med evropsko najbolj ogrožene vrste, samo v preteklih letih je izginilo 30 odstotkov vse populacije omenjenih metuljev na Barju.

Ekologi opozarjajo, da v pogovore o gradnji niso bili vključeni, prav tako načrtovalci niso naredili študij o vplivu ceste na okolje, zdravje in varnost ljudi. Zavračajo trditve, da je območje, ki sicer spada v okvir Nature 2000, degradirano z divjimi odlagališči smeti in gradbenega materiala.

Res je, da 23 hektarov, kjer živi okarček, v veliki meri sestavljajo kmetijska zemljišča, uničen pa ta prostor ni, poudarjajo. Menijo tudi, da bi izumrtje tega metulja pomenilo podobno usodo za številne druge vrste na Barju, prizadelo pa bi tudi tamkajšnji rastlinski živelj.

Vir: Slovenske novice, Samo Petančič

Komentiraj