Slovenija

Za Dan Zemlje razglasili Izjemno drevo leta 2009 – Bela vrba

Izjemno drevo 2009 - Bela vrba

V prostorih centra TRIS – Turističnega, razvojnega, informacijskega centra v Vasi  so 21.4.2010  podpisali dogovor o skrbništvu za Izjemno drevo leta 2009, Bele vrbe na obrežju reke Kolpe pri Vasi.

Podpisniki dogovora, župan občine Kostel in predstavnik lastnikov Valentin Južnič, prokurist in manager podjetja Uskok d.d. – donator-Jože Božič, in pobudnik akcije, vodja Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enota Kočevje Bojan Kocjan, so se zavezali, da bodo s skupnimi močmi skrbeli za drevo, ga ohranili in primerno predstavili. Rezultat dogovora je tudi predstavitvena tabla, ki so jo postavili ob tej priložnosti.

Kakšno je Izjemno drevo?
Lahko je drevo, ki je izjemno visoko ali debelo, izjemno zanimivo oblikovano, izjemno redko ali na kakršenkoli drug način izjemno.

Na Območni enoti Kočevje so se osredotočili na drevesa, ki jih vsak dan srečujemo v urbanem okolju, a jih le redko zares opazimo, njihovega pomena pa se zavedamo pogosto šele tedaj, ko izginejo.

Da bi lažje skrbeli za ohranitev Izjemnih dreves in preprečili njihovo izginjanje iz naših urbanih okolij, so se odločili za povezavo z njihovimi lastniki, poiskali pa so tudi podjetja v lokalnem okolju, ki so pripravljena postati donatorji.

Izbor Izjemnih dreves za Dan Zemlje je akcija, ki so jo na Zavodu za gozdove Slovenije prvič izpeljali ob Dnevu Zemlje, 22. aprilu, v letu 2006. V teh letih smo za izjemna drevesa razglasili:

  • 2006: navadni oreh v Kočevski Reki (lastnik – Župnija Kočevska Reka, donator – Snežnik d.d.)
  • 2007: divji kostanj pred Davčnim uradom v Kočevju (lastnik – Davčni urad Kočevje, donator – Grča d.d.)
  • 2008: javorolistna platana v Ribnici (lastnik – Občina Ribnica, donator – Riko hiše d.o.o.)
  • za Izjemno drevo 2010 je predlagana bela murva v Velikih Laščah.

Izjemno drevo leta 2009 – Bela vrba

V letu 2009 so za Izjemno drevo razglasili belo vrbo na obrežju reke Kolpe v Vasi, ki s svojim zanimivo oblikovanim deblom, razvejanim v kar štiri dele, že leta varuje obrežje reke Kolpe pred spodjedanjem. Ob drevesu so postavili zanimivo predstavitveno tablo, ki je prvi rezultat dogovora o skrbništvu.

Bela vrba, ki je stara okrog 100 let ter meri v obsegu 557 centimetrov in je visoka 23 metrov, je izjemna tudi zaradi svoje oblike, saj se njeno deblo razrašča v štiri dele. Izjemna drevesa, ki rastejo na območju kočevske enote Zavoda za gozdove, so še okrog 300 let star oreh v Kočevski Reki, markanten divji kostanj, ki raste pred davčnim uradom v Kočevju, in rjavolistna platana, ki krasi travnik pred ribniško občinsko stavbo.

S slovesnim podpisom Dogovora o skrbništvu bo tudi uradno potrjena skupna zaveza k ohranitvi tega Izjemnega drevesa. Z dogovorom o skrbništvu se Občina Kostel, kot predstavnik lastnikov zemljišč, na katerih stoji bela vrba, zaveže k ohranitvi drevesa in dovoli uporabo drevesa v promocijske namene, Zavod za gozdove OE Kočevje prevzame strokovno skrb in sodeluje pri pripravi promocijskih gradiv, donator, podjetje Uskok d.d. pa prevzame finančne obveznosti v zvezi z varstvenimi ukrepi in izdelavo promocijskega materiala ter pridobi pravico do uporabe drevesa v promocijske namene. Program dejavnosti v zvezi z drevesom vse tri strani uskladijo enkrat letno.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj