Slovenija

V Pijavi Gorici se nadaljuje gradnja pasu za počasna vozila

Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico
Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Pijava Gorica – Dars je po prekinitvi pogodbe s CPL gradnjo tretjega voznega pasu za počasna vozila v Pijavi Gorici na cesti Škofljica – Rašica zaupal podjetju CPK. Nov izvajalec je z deli že začel.

Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Gradnja tretjega pasu nad Pijavo Gorico

Cestno podjetje Ljubljana (CPL) je do prekinitve pogodbe septembra lani izvedlo dela v dolžini približno 1,4 kilometra (posek dreves, izvedeni so bili izkopi in nasipi, odvodnjavanje, urejena kanalizacija, izvedeni tampon in kamnite grede ter asfaltna dela), kar je stalo 1,39 milijona evrov.

Za dokončanje del skoraj dva milijona evrov

V okviru dokončanja del je načrtovana rekonstrukcija križišča za Smrjene, ureditev vozne površine v dolžini 800 metrov, ureditev meteorne kanalizacije, izgradnja opornih zidov, izvedba deviacije cest, izgradnja pločnikov za pešce ter izvedba cestne razsvetljave. Rok za dokončanje teh del je pet mesecev. Vrednost pogodbe za dokončanje del znaša 1,86 milijona evrov.

S polletno zamudo dela dokončana do oktobra

Rekonstrukcija ceste Škofljica – Rašica, ki je del 3. A razvojne osi, bo tako skupaj stala približno 3,25 milijona evrov, dokončana pa naj bi bila oktobra letos, medtem ko je prvotna časovnica predvidela dokončanje del predvidela že pred pol leta.

Z izgradnjo počasnega pasu za manj zastojev

[oglas tip=”250×250″ p=”D”]Trasa ceste se od konca naselja Pijava Gorica in naprej proti naselju Turjak vzpenja v naklonu med šestimi in sedmimi odstotki. Zaradi tega tovorna vozila na cesti izven naselja Pijava Gorica ne morejo pospešiti do dovoljene hitrosti, zato so nastajali zastoji. Na tej trasi je poleg velikega deleža tovornih vozil tudi veliko osebnih vozil, saj po tej cesti poteka številna dnevna migracija prebivalcev z ribniško-kočevskega območja v Ljubljano.

Nova cestna infrastruktura bo po navedbah direkcije za ceste pripomogla k večji prometni varnosti, saj bo z dograditvijo dodatnega prometnega pasu omogočeno varno prehitevanje osebnih vozil po levem pasu.

Vir: siol.net

Komentiraj