Slovenija

Se krajem ob tretji A razvojni osi res pišejo lepši časi

Cesta Ribnica - Škofljica

Obvoznica Velike Lašče, začasna ureditev štiripasovnice skozi Škofljico, priključek kočevske ceste na cestni avto križ pri Šmarju Sap, železnica do Kočevja.

Če je verjeti ministru za promet dr. Petru Gašperšiču, ki je o tem podrobno razlagal sredi poletja v Kočevju in nekoliko bolj optimistično vse to potrdil pred kratkim, se krajem ob tretji A razvojni osi res pišejo lepši časi.

Zagotovo je, da med Ljubljano in Kočevjem ozirom naprej do Kolpe ne bo nikoli avtocestnega odseka, zato pa bodo, kot je dejal minister, pretočnost prometa pospešile obvoznice okoli Kočevja, Ribnice in Velikih Lašč. Kdaj? Najbližja izgradnji je obvoznica okoli Velikih Lašč. »Ta obvoznica bo prioritetno obravnavana, kdaj točno bo realizirana pa bo dorečeno v nacionalnemu programu. Njegov obseg in dinamika sta odvisna od sredstev, ki jih nameravamo zagotoviti v tako imenovanemu infrastrukturnemu centu, ki ga predlagamo, » je poudaril.

Zamašek na Škofljici, je poleg pretesne državne ceste od Kostela do Ljubljane, največja ovira dnevni avtomobilski migraciji na tej poti. Rešitev se ponuja v prihodnjemu letu. »Štiripasovna ureditev te ceste, je predvidena kot začasni ukrep, da se poveča pretočnost prometa proti Ljubljani«, je poudaril Gašperšič.

Obvoznice skozi Škofljico ne bo. Že drugo leto, kot je dejal minister, se bodo začela dela na priključitev kočevske ceste na avtocestni križ pri Šmarju Sap.

Država je v proračunu naposled zagotovila denar za dokončanje železniške proge Grosuplje –Kočevje. Prvotno, ko so začeli progo obnavljati leta 2008, je bilo načrtovano, da bo potniški promet po njej zaživel leta 2014. Bo pa, tako minister, zagotovo leta 2017, saj so v državnem proračunu zagotovljena sredstva za dokončanje.

Kako bodo pri vseh projektih učinkoviti oziroma dosledni, pa bo odvisno predvsem od tako imenovanega bencinskega centa, katerega vlada naj bi na predlog prometnega ministra uvedla. Denarja iz evropskih skladov za tovrstne naložbe, je še dejal minister Gašperšič je vse manj, ali ga sploh več ne bo. Ob vsem tem pa lahko rečemo le še to, da je država že zdavnaj zamudila, da cestno in železniško povezavo proti Kočevju prometno uredi.  Svoj lonček k temu so zagotovo dodali tudi politično izvoljeni predstavniki ljudstva s tega območja v Ljubljani.
Vir: e-utrip.si

Komentiraj