Slovenija

Projekt Društva ljubiteljev Križne jame: Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje

Kapnisko okrasje v jami Obrh Čolniči
Kapnisko okrasje v jami Obrh Čolniči

V Društvu ljubiteljev Križne jame izvajamo v letih 2012 in 2013 projekt z naslovom Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje. Projekt se izvaja ob finančni pomoči Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V okviru projekta raziskujemo dve zaščiteni podzemni jami. Predstavitve raziskovanj in foto dokumentiranj podzemeljskih jam na delavnicah, v različnih tiskanih medijih in preko spleta, so namenjene domačinom, strokovni javnosti in tistim občanom, za katere so jame zaradi različnih razlogov težje dostopne, ali celo nedostopne.

Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje

Sonaravni jamski turizem ohranja podeželje

Aktivnosti, ki jih izvajamo v projektu (nakup novih čolnov za oglede in raziskovanje jam, izdelava inovativnih LED ročnih in naglavnih svetilk) bodo izboljšale kvaliteto turistične ponudbe v Križni jami in ostalih jamah v okolici. Izdali bomo tudi zloženko »Dediščina slovenskega podzemlja« v kateri bomo predstavili večino slovenskih turističnih jam in rudnikov. Aktivnosti v projektu ozaveščajo prebivalstvo o kvaliteti kraških voda ter načinih ohranjanje čiste pitne vode.

Ena od pomembnih aktivnosti v projektu je vračanje v »prvotno« stanje sedimentnih obal v Križni jami pri Ložu. V preteklosti so se številni obiskovalci jam s svojimi vesli upirali v sedimentne obale jamskega potoka in jezerc ter jih s tem uničevali in pospeševali erozijo jamskega sedimenta. Člani društva smo z gladenjem sedimenta pospešili naravni proces vračanja v »prvotno« stanje.

Matej Kržič – vodja projekta SJTOP

Komentiraj