Slovenija

Podjetje Riko se je v zadnjih dveh desetletjih razvilo v iskanega partnerja za zeleno in digitalno transformacijo

FOTO: arhiv Riko

Podjetje Riko izvaja številne prebojne projekte na področju okoljevarstvene, energetske, prometne infrastrukture ter logističnih sistemov in gradbeništva. S tem se postavlja ob bok največjim ponudnikom zelenih in digitalnih rešitev. S svojim znanjem in izkušnjami se uveljavlja tako doma kot tudi na zahtevnih tujih trgih.

Preverite nekatere od njegovih referenčnih projektov, s katerimi je izrazito izboljšal kakovost življenja v našem okolju.

Bolj čiste vode, bolj čisto okolje z Rikovim znanjem

Riko se podpisuje pod številne čistilne naprave za odpadne vode in centre za ravnanje z odpadki po Sloveniji. Na domačem trgu je podjetje Riko zgradilo dva centra za ravnanje z odpadki in 15 čistilnih naprav za čiščenje voda. Pravkar za občanke in občane Ljubljane zaključuje projekt rekonstrukcije in nadgradnje centralne komunalne čistilne naprave.

Center za ravnanje z odpadki »Biljana Donja« FOTO: arhiv Riko

Dragocene izkušnje in poznavanje tehnologij s področja celovitega varstva okolja uspešno prenaša tudi na hrvaški trg, kjer se, kot poudarja mag. Andrej Ivanc, vodja okoljevarstvenega oddelka na Riku, uveljavljajo kot referenčni ponudnik kakovostnih in ekonomsko upravičenih rešitev. V Zadru zaključujejo gradnjo Centra za ravnanje z odpadki Biljane Donje, ki se bo raztezal na 46 ha in bo z najsodobnejšo tehnologijo predeloval biološke in mešane komunalne odpadke iz Zadarske in Ličko-senjske županije. Pravkar so začeli graditi čistilno napravo v Šibeniku, ki bo tako kot tiste, ki jih gradijo v Zaprešiću, Požegi in Bjelovarju, čistila odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja.

Riko sodeluje pri modernizaciji prometne infrastrukture

Nadgradnja železniške postaje Pragersko FOTO: Klemen Razinger

V podjetju Riko so l. 2021 uspešno prenovili železniško progo Kranj–Jesenice v skupni dolžini 35 km, pravkar pa so zaključili tudi nadgradnjo železniške postaje Pragersko, ki se ponaša z obnovljenimi tiri, tirnimi napravami, signalnimi varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, vozno mrežo, novima peronoma, cestnim podvozom, parkirišči in protihrupnimi ograjami. »Posodabljanje železniške infrastrukture bo dolgoročno omogočilo večjo uporabo železniškega prometa, kar pomeni razbremenitev za cestni promet, posledica pa bo tudi večja implementacija zelenih trajnostnih konceptov,« poudarja vodja projekta na Riku Urban Jaklič.

V Riku so z elektro-strojno opremo opremili številne cestne predore v Sloveniji, pred kratkim železniški predor Pekel, posodobili pa so podzemno železnico mesta Kijev. Zaključili so tudi postavitev nove šestsedežnice na Veliki planini, ki je nadomestila dotrajano dvosedežnico Šimnovec, ki je povezovala zgornjo postajo nihalke z Zelenim robom oz. vrhom Velike planine.

Riko omogoča boljšo oskrbo z zeleno energijo

V Riku pri gradnji energetske infrastrukture upoštevajo najvišje okoljevarstvene zahteve, sodelovanje s svetovno uveljavljenimi podjetji s področja projektiranja in dobave visokotehnološke opreme pa projektom zagotavlja minimalne stroške vzdrževanja, zanesljivost delovanja in optimalen energetski izkoristek.

Brežice FOTO: Riko

Med referenčne objekte se zagotovo vpisuje gradnja HE Brežice, ki so jo v Riku letos uspešno dopolnili s fotovoltaično elektrarno z nazivno močjo 6 MW. Sončna elektrarna je po kablovodu priključena v HE Brežice in deluje kot njen četrti agregat. »Tak hibridni sistem je uspešen primer povezovanja različnih obnovljivih virov energije in njihove najučinkovitejše rabe, prepoznaven je tudi kot referenčen primer lokalno vodenega mešanega vira,« poudarja Matjaž Goltes, vodja energetike. Znanje in izkušnje, ki so jih pridobili z gradnjo sončne elektrarne v Brežicah, že prenašajo na gradnjo 3,3 MW fotovoltaične elektrarne v Luki Koper. Podjetje Riko je tudi saniralo pregrado Vogršček, zgradilo HE Borovlje in za Eles postavilo baterijski hranilnik NEDO.

Rikove vrhunske tehnološke in digitalne rešitve na področju intralogistike

Na podlagi svojih dolgoletnih bogatih izkušenj na področju tehnoloških rešitev in inženirskih znanj RIKO uspešno rešuje posebne izzive skladiščenja in intralogistike na področju farmacevtske industrije, avtomobilske in elektroindustrije, prehrambne industrije, e-trgovine, pa tudi kulturno-umetniških ustanov.

Avtomatizirano visoko-regalno skladišče bavarske opere v Muenchnu. FOTO: arhiv Riko

Med večje projekte zagotovo sodi gradnja avtomatiziranega visokoregalnega skladišča za kulise za bavarsko opero v bližini Münchna. Vključuje projektiranje, dobavo in gradnjo jeklene regalne konstrukcije za 450 skladiščnih mest za posebne zabojnike za kulise, skupaj s streho in fasado, posebne dvižne platforme za dostavo in odpremo zabojnikov, avtomatsko regalno dvigalo, ki je posebej razvito za manipuliranje teh zabojnikov, transporterje in dobavo 186 zabojnikov.

Trenutno se končuje montaža in zagon tehnološke opreme, povezava z obstoječim skladiščnim sistemom ter integracija in razširitev IT-sistema za upravljanje skladišča. V prihodnjih štirih letih oziroma med garancijsko dobo bo Riko celoten skladiščni sistem tudi vzdrževal. »Rikovi projekti na področju avtomatiziranih skladišč in intralogističnih sistemov so vedno izvedeni po meri naročnika, tako s stališča zagotavljanja zahtevanih kapacitet in materialnih pretokov kot tudi izbire najustreznejše tehnološke rešitve,« pojasnjuje uspešno sodelovanje z naročnikom mag. Tanja Rupnik, vodja oddelka intralogističnih sistemov na Riku.

Zeleni trendi v gradbeništvu

Hotel Bohinj FOTO: Žiga Intihar

Bogata inženirinška znanja v Riku nadgrajujejo s trajnostnimi načeli tudi v gradbeništvu. S svojim lastnim sistemom lesene gradnje dopolnjujejo naselje luksuznih lesenih vil v okviru projekta The Lakes v bližini Oxforda, med presežke pa se zagotovo vpisuje prenova Hotela Bohinj, ki oživlja bohinjsko namestitveno infrastrukturo. V podjetju Riko so poskrbeli za leseno konstrukcijo in za druga gradbeno-obrtniška dela.

Trenutno v Riku gradijo Medgeneracijski športni kompleks Ribnica. »Večnamenski objekt v skupni površini skoraj 4500 mbo Ribnico obogatil z novimi gospodarskimi, kulturnimi, turističnimi in medgeneracijskimi vsebinami,« razlaga o prihodnosti investicije vodja projekta Matija Trdan. V Ljubljani izvajajo spremljevalna dela ob arheoloških izkopavanjih pri SNG Drama, v Portorožu pa začenjajo prenovo dveh vil hotela Vila Park.

Komentiraj