Slovenija

Melamin uspešno zaključil prvo fazo sanacije podjetja

Podjetje Melamin je zaključilo s sanacijskimi deli in v želji po ohranitvi vseh delovnih mest nadaljuje z rekonstrukcijo podjetja. Trenutno v podjetju obratuje približno 25 % proizvodnje ter se izvaja varen in postopen zagon proizvodnih zmogljivosti. Ob tem na trenutni lokaciji zaradi zagotavljanja varnosti ne načrtujejo ponovne vzpostavitve dela proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidin. Analize pristojnih institucij so pokazale, da majski dogodek ni imel dolgoročnih vplivov na okolje.

Kočevje – Podjetje Melamin je po izrednem dogodku, ki se je zgodil 12. maja letos, uspešno zaključilo prvo fazo sanacije, v kateri so z lokacije nesreče odstranili vse vnetljive in druge nevarne snovi ter zagotovili delovanje vseh protipožarnih sistemov, ki v nesreči niso bili uničeni. Prav tako so v celoti izvedli dekontaminacijo območja nesreče, z lokacije pa je bila odstranjena tudi vsa poškodovana oprema.

Opravljene analize tal in vodnih virov so pokazale, da vplivov na okolje po izrednem dogodku ni bilo. Meritve v zajetjih pitne vode, ki jih je opravila Agencija Republike Slovenije za okolje, niso pokazale vsebnosti nevarnih snovi, zato je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje ukinil prepoved uporabe pitne vode na vseh zajetjih, tako za osebno higieno kot uživanje. Kljub temu podjetje Hydrovod še naprej izvaja redne preglede in analize vodnih virov. Rezultati merjenja vplivov na tla, ki jih je opravil Inštitut TALUM, so prav tako pokazali, da zaradi nesreče ni prišlo do prekomernega onesnaženja tal s snovmi, ki so bile prisotne v nesreči.

Sledi rekonstrukcija in načrtovanje selitve dela proizvodnje

V drugi fazi podjetje pospešeno izvaja rekonstrukcijska dela. Poleg odgovornosti do varovanja okolja si v podjetju kljub spremembam v količini proizvodnih procesov prizadevajo ohraniti vseh 220 delovnih mest. Zato nadaljujejo z varnim in dobro premišljenim postopnim zagonom proizvodnih zmogljivosti. Na obstoječi lokaciji trenutno obratuje približno 25 % proizvodnje – popolno delovanje so vzpostavili v kotlovnici na biomaso ter obutveni in lesni industriji – kemična industrija pa deluje v obsegu 5 %.

V luči zagotavljanja varnosti Melamin na obstoječi lokaciji ne namerava ponovno vzpostaviti dela proizvodnje, ki za svoje delovanje uporablja epiklorhidin, zato so na lokalni in državni ravni že začeli z aktivnostmi za selitev tega dela proizvodnje na novo lokacijo. Skupaj s predstavniki urbanistične stroke, občine Kočevje, posebno mešano komisijo in pristojnimi ministrstvi tako trenutno pripravljajo študijo za določitev primernih lokacij. Del proizvodnje želijo na novo lokacijo preseliti v obdobju treh let, saj je to obdobje, v katerem podjetje lahko deluje v tako zmanjšanem obsegu proizvodnje.

Podjetje Melamin v vseh postopkih po izrednem dogodku tvorno sodeluje s pristojnimi institucijami in ohranja dialog z lokalnimi interesnimi združenji, predstavniki občine Kočevje, pristojnimi ministrstvi in posebno mešano komisijo, ki med drugim vključuje tudi predstavnike civilne iniciative. V okviru mešane komisije lahko potek sanacije stalno spremlja vsa zainteresirana javnost, na tedenski ravni pa pripravljajo poročila o napredku sanacije oziroma rekonstrukcije. Poročila so redno objavljena tudi na spletni strani podjetja Melamin.

Komentiraj