Slovenija

Konzorcij Riko izbran za gradnjo jedrskih objektov odlagališča jedrskih odpadkov

Za zdaj nizko- in srednjeradioaktivne odpadke skladiščijo tudi v Brinju v občini Dol pri Ljubljani. FOTO: Bojan Rajšek/Delo

Agencija za radioaktivne odpadke je za izvajalca gradnje jedrskih objektov v okviru odlagališča nizko- in srednjeaktivnih odpadkov izbrala konzorcij Riko, ki obsega še Kolektor, CGP in Kostak. Druga ponudba, ki jo je oddal korejski konzorcij, je bila dražja in nepopolna. Rikov konzorcij je bil izbran že za infrastrukturna dela.

Skupna ocenjena vrednost gradnje jedrskih objektov v Vrbini pri Krškem znaša slabih 93 milijonov evrov, obsega pa gradnjo odlagalnega silosa, hale nad silosom ter upravno-servisnega in tehnološkega objekta, je sporočila Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Ponudbo oddal tudi korejski konzorcij

V okviru razpisa so prejeli dve ponudbi. Drugi ponudnik je bil korejski konzorcij Korea Hydro & Nuclear Power Co. s partnerjem Daewoo E&C, ki pa je po navedbah ARAO-ja oddal dražjo in nepopolno ponudbo.

Ponudba izvajalca Riko ustreza razpisni dokumentaciji in tehničnim specifikacijam naročnika, so navedli v ARAO-ju in dodali, da izbrani ponudnik izpolnjuje vse zahtevane pogoje in da ne obstajajo razlogi za izključitev.

Zoper odločitev o oddaji razpisa se lahko vloži zahtevek za revizijo v osmih delovnih dneh od objave odločitve.

Izvedeni razpis za gradnjo jedrskih objektov odlagališča je bil drugi od treh pomembnejših. Prvi, ki je bil zaključen lani, je bil razpis za gradnjo infrastrukturnih objektov, tretji, ki ga bo ARAO, kot pravi, objavil v kratkem, pa je razpis za izdelavo in dobavo portalnega dvigala in dvigalne opreme.

Infrastrukturna dela, za katera je bil aprila lani izbran isti konzorcij pod vodstvom Rika, se počasi končujejo, je prejšnji teden objavil ARAO. V okviru del so med drugim rekonstruirali obstoječo Vrbinsko cesto do gradbišča odlagališča, postavili zunanjo varnostno ograjo, izkopali gradbeno jamo predvidenega ponikovalnega polja, postavili temelje za gradbiščne zabojnike ter vzpostavljali fizično in tehnično varovanje jedrskega objekta.

Video: ARAO predstavi dela na odlagališča NSRAO v zadnjem mesecu

Načrtovana časovnica del

Kot je pojasnil ARAO, je v letih 2024, 2025 in 2026 predvidena izvedba podpornega zidu odlagalnega silosa (diafragma), izkop odlagalnega silosa in izvedba vseh betonskih del v okviru odlagalnega silosa, vključno s stopnišči in gradnja upravno-servisnega objekta. Predvideni so tudi temelji za začetek gradnje montažne hale odlagališča. Gradnja tehnološkega objekta bo potekala v letih 2025 in 2026.

Konec leta 2025 oz. v začetku leta 2026 predvidevajo začetek gradnje hale nad silosom in dobavo ter montažo portalnega dvigala, v letu 2027 pa zaključek gradnje in začetek poskusnega obratovanja.

Gre za pripovršinsko odlagališče NSRAO z odlagalno enoto v obliki silosa. Odlagalni silos bo imel notranji premer dobrih 27 metrov in bo globok 56 metrov. Vsi odpadki bodo zloženi v 990 betonskih zabojnikov, kar zadošča za celotno načrtovano proizvedeno količino radioaktivnih odpadkov v Sloveniji do konca obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (predvidoma leta 2043). Predvidenih je 10 plasti s po 99 zabojniki, prostor med zabojniki bo zapolnjen s tesnilnim materialom. Ko bo silos poln, bo zaprt z betonskim pokrovom in debelo plastjo gline.

“Odloženi odpadki bodo tako zaščiteni z večpregradnim sistemom umetnih in naravnih pregrad. Takšen sistem je kot ustrezen mednarodno priznan in odlagališče, zgrajeno na takšen način, predstavlja zanemarljiv vpliv na ljudi in okolje, kar je bilo dokazano z obsežnimi varnostnimi analizami v postopku pridobitve okoljevarstvenega soglasja, soglasja h gradnji in gradbenega dovoljenja,” zatrjuje ARAO.

Vir: rtvslo.si

Komentiraj