Slovenija

Kje v Sloveniji se najbolje živi 2017?

Revija Moje finance je na podlagi različnih kazalnikov sestavila lestvico kje v Sloveniji je življenje najboljše in pet razlogov, zakaj? Mogoče malce nepričakovano, vendar najbolje se živi v Železnikih, na drugem mestu so Cerklje na Gorenjskem, sledijo pa Žiri.

Lestvica naj slovenskih občin zajema kazalnike kot so kje v Sloveniji imajo najvišje plače, najnižjo brezposelnost, najbolj produktivna podjetja, ugodne cene stanovanj, najmanj kriminala, najmanj bolnih ljudi in tako dalje. Avtorji raziskave so obdelali prek 10 tisoč podatkov.

Največ pozornosti so posvetili gospodarski moči občine, saj ta izrazito vpliva na kakovost življenja prebivalcev. Po kazalniku ekonomske moči je denimo na prvem mestu Idrija, nato Cerklje na Gorenjskem in Komenda. Ti kraji imajo nizko stopnjo brezposelnosti in plače, ki presegajo tisoč evrov neto mesečno.

Najvišje povprečne neto plače imajo zaposleni v podjetjih s sedežem v Cerkljah na Gorenjskem in sicer 1400 evrov.

Izračunan je bil tudi kazalec kriminalitete. Ta razkriva, da se v povprečju največ »kriminala« zgodi v občini Trzin. Tam je veliko število poslovnih objektov in s tem povezani so tudi vlomi v objekte in vozila.

Prvim trem krajem na lestvici po splošni kakovosti življenja sledijo Gorenja vas – Poljane, Škofja Loka, Komenda in Idrija, na dnu lestvice pa so manjše pomurske občine Velika Polana, Gornji Petrovci, Hodoš in Beltinci.

 Celotno lestvico 211 slovenskih občin najdete v Mojih Financah.

1. Kje?!? V Železnikih? Zakaj?

Meni je tu lepo, je zadovoljen Bojan Pintar, gostilničar iz Železnikov, kjer živi skoraj sedem tisoč ljudi, med drugim tudi bratje Prevc, smučarski skakalci, in sicer v Dolenji vasi, ki je 4,5 kilometra od Železnikov. Ljudje imajo službe, plače so solidne, stanovanja so dostopna, tipično slovensko je nekaj tudi zavisti in obrekovanja, našteva Bojan iz občine, kjer se živi najbolje v Sloveniji, vsaj po statistikah. Na drugem mestu so Cerklje na Gorenjskem, sledijo Žiri, Gorenja vas – Poljane in Škofja Loka. Prvih pet mest je torej pripadlo Gorenjcem. Na šestem mestu je Komenda, ki statistično sodi v osrednjeslovensko regijo, sledi goriška Idrija. Na dnu lestvice 211 občin so manjše pomurske občine, kot so Velika Polana, Gornji Petrovci, Hodoš, Beltinci.

2. Kje ste dobili podatke?

Iz različnih statističnih virov. Metodologijo smo sestavili iz petih glavnih skupin kazalnikov (gospodarska moč občine in občanov, prebivalstvo, raven kriminalitete, zdravje, infrastruktura in stanovanjski ter drugi objekti), te pa izračunali iz 41 različnih podkazalnikov. Skupaj smo obdelali preko 10 tisoč podatkov. Vsakemu od teh smo pripisali različno utež. Največjo utež, kar 50 odstotkov, pa smo pripisali gospodarski moči občine in občanov. Ta namreč zelo vpliva na kakovost življenja, saj ljudem omogoča socialno varnost in »normalno« življenje. Zaradi pomanjkljivih podatkov smo iz razvrščanja izločili najmlajšo občino Ankaran, ustanovljeno leta 2015.

3. Kje so visoke plače?

Najvišje povprečne neto plače s skoraj 1.400 evrov imajo zaposleni v podjetjih s sedežem v Cerkljah na Gorenjskem. To je skoraj za tretjino več od državnega povprečja (1.087 evrov). Po višini plač sledita Ljubljana (1.156 evrov) in Novo mesto (1.148 evrov). Le v petih občinah imajo zaposleni plače višje od državnega povprečja, v 31 pa prek tisočaka.

4. Kje so službe?

»Vsak, ki hoče delati, službo pri nas dobi,« opažata gostilničar Bojan iz Železnikov in čipkarka Irma iz Idrije. V Idrijo vabi tudi sam župan Bojan Sever, ki izpostavlja, da jim primanjkuje kadrov. V obeh občinah je stopnja brezposelnosti skoraj za pol nižja od državnega povprečja (10,4 odstotka). Najnižja pa je v gorenjskem trojčku – Gorenji vasi – Poljanah, Žireh in Železnikih. »Imamo zelo močna podjetja in zaradi tega krize skorajda nismo občutili. Brezposel­nost je bila nizka tudi med gospodarsko krizo,« dodaja Anton Luznar, župan Železnikov.

5. Kje so gospodarsko najmočnejši?

Gospodarsko najmočnejše pa so Idrija, sledijo Cerklje na Gorenjskem, tretja je Komenda. Poleg višine plač in stopnjo brezposelnosti, so pri izračunu tega kazalca upoštevani še denimo vrednost stanovanj in njihova cenovna dostopnost ter produktivnost podjetij, s sedežem v občini.

Vir: finance.si, Marja Milič

Komentiraj