Slovenija

Je Kovinoplastika Lož tarča sovražnega prevzema?

Kovinoplastika Lož
Kovinoplastika Lož
Kovinoplastika Lož

Kovinoplastika Lož

Lož – Neznana fizična oseba (najverjetneje gre za posrednika) naj bi se pri Novi Ljubljanski banki (NLB) pred dnevi pozanimala, ali bi bila banka pripravljena prodati terjatve do družbe pooblaščenke v višini približno 14 milijonov evrov. Prek pooblaščenke so zaposleni pred približno petimi leti izpeljali menedžersko-delavski odkup družbe, pri čemer danes pooblaščenka dejansko obvladuje že več kot 90 odstotkov Kovinoplastike Lož (upoštevajoč dejstvo, da ima družba več kot 30 odstotkov lastnih delnic, ki jih lahko čez noč umakne). Za najem posojila je pooblaščenka jamčila z delnicami Kovinoplastike Lož. To pomeni, da bi morebitni kupec terjatve pridobil tudi lastniški nadzor nad Kovinoplastiko Lož.

Ob tem je pomemben podatek, da mora pooblaščenka NLB obrok posojila v višini okoli 1,8 milijona odplačati vsako leto sredi junija. Ker letos ni imela na voljo sredstev za servisiranje posojila, je banka soglašala s trimesečnim moratorijem. Kako bo ravnala NLB, če pooblaščenka čez nekaj dni ne bo vrnila letošnjega obroka posojila, za zdaj ni znano. Kot smo že poročali, naj bi imelo precejšnje apetite po Kovinoplastiki rusko podjetje TBM v lasti Viktorja Treneva. Slednji velja za enega največjih evropskih trgovcev z okovji, ki jih proizvaja tudi Kovinoplastika.

[oglas tip=”250×250″ p=”D”]Očitno se v Kovinoplastiki Lož dobro zavedajo svoje ranljivosti. Zato ne preseneča, da so lastniki družbe pooblaščenke na nedavni skupščini odločili, da brez soglasja nadzornega sveta posamezniki ne morejo prodati delnic zunanjim osebam. Predsednik nadzornega sveta pooblaščenke Branko Troha je pojasnil, da bodo obstoječi delničarji z delnicami družbe lahko še naprej trgovali med seboj, z omejitvijo pa so želeli preprečiti, da bi morebitni zunanji kupci od posameznikov delnice odkupovali po različnih cenah.

Lastniška struktura pooblaščenke Kovinoplastike Lož je sicer zelo razpršena. Slabih sedem odstotkov obvladuje Kovinoplastika Lož, 5,82 odstotka je lastnih delnic, od ostalih 348 delničarjev pa največji delež z dobrimi štirimi odstotki obvladuje Miloš Kovač. Četudi bi kdor koli v prihodnje pridobil večji delež, bo na podlagi spremembe statuta na skupščini lahko glasoval z največ 24 odstotki delnic.

Ukinitev gradbenih elementov
Od 830 delavcev namerava Kovinoplastika Lož zaradi sanacije družbe letos odpustiti 150 delavcev. Čeprav naj bi obstajal prevzemnik, in sicer podjetje Gašper za proizvodni program gradbeni elementi, v okviru katerega se proizvajajo tudi okna, namerava Kovinoplastika Lož gradbene elemente dokončno ukiniti. Od 50 delavcev, ki delujejo na programu gradbenih elementov, naj bi jih približno polovico odpustili, polovico pa prezaposlili. Kaj je botrovalo takšni odločitvi, pri predsedniku uprave Petru Nelcu včeraj nismo uspeli preveriti. Predsednik sindikata Aleš Hoge pa je pojasnil, da je vodstvo družbe poleg odpuščanja nedavno napovedalo tudi prehod na 36-urni delavnik in zniževanje plač.

Vir: dnevnik.si

Komentiraj