Slovenija

Družbe na kočevsko-ribniškem območju so imele v letu 2012 12 milijonov € dobička

Ribniško-kočevsko območje in Bela Krajina

Ribniško-kočevsko območje in Bela Krajina

Novo mesto – Gospodarske družbe v jugovzhodni Sloveniji, ki obsega Dolenjsko, Belo krajino in kočevsko-ribniško območje, so po podatkih novomeške izpostave Agencije RS za javnopravne evidence in storitve po vseh kazalnikih lani poslovale bistveno bolje kot družbe v državi, ki so pomembno poslabšale rezultate.

Med dvanajstimi slovenskimi statističnimi regijami je bila JV Slovenija po številu družb (2414) na sedmem mestu, po številu zaposlenih, ustvarjenih prihodkih in neto dodani vrednosti na petem mestu, po dobičku in znesku prihodkov iz izvoza na drugem mestu, po 62- odstotnem deležu izvoznih prihodkov pa na prvem mestu (državno povprečje je bilo 33,5 odstotka).

Družbe v JV Sloveniji so lani ustvarile 4,7 milijarde evrov prihodkov (4 odstotke manj kot leto prej). Nižji so bili tudi odhodki v višini 4,4 milijarde evrov. Čisti dobiček je imelo 1551 družb (13 nad milijon evrov), izgubo 775 družb (12 ned milijon evrov), neto čisti poslovni izid v višini 190 milijonov evrov pa je bil za 9 odstotkov večji kot leto prej. Število zaposlenih se je lani spet znižalo s 27.000 na 25.537, najbolj v Beli krajini, petina zaposlenih pa je bila v družbah z izgubo. Povprečna plača v višini 1579 evrov je bila nad državnim povprečjem, vendar na račun plač v novomeških družbah, kje je znašala 1844 evrov, najnižja je bila v Osilnici (932 evrov), državno povprečje (1436 evrov) pa so presegli le še v občini Kostel.

Nadpovprečni rezultati jugovzhoda države – Najbolje je v regiji lani šlo Dolenjski, najslabše Beli krajini, Kočevsko je nekje vmes.

Znotraj regije so bile nasploh velike razlike, rezultate pa so krojile dolenjske oziroma predvsem velike novomeške družbe. Dolenjska je imela 63 odstotkov družb, 72,4 odstotka zaposlenih, 84 odstotkov prihodkov, skoraj 90 odstotkov dobička in 60,5 odstotka izgube. Na Kočevskem je bilo 19,3 odstotka družb s 14,6 odstotka zaposlenimi, 8,5 odstotka prihodkov, 7,7 odstotka dobička in 12 odstotki izgube, v Beli krajini pa 17,8 odstotka družb s 13 odstotki zaposlenih, 7,4 odstotka prihodkov, 2,7 odstotka dobička in 27,5 odstotka izgube.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Dolenjske družbe so za leto 2012 izkazale 187 milijonov evrov neto čistega dobička. Družbe na kočevsko-ribniškem območju so imele 12 milijonov evrov plusa, belokranjske družbe pa čisto izgubo v višini 10 milijonov evrov. Med občinami po izgubi izstopajo Metlika, Trebnje in Črnomelj.

Podjetniki, ki jih je bilo v regiji 4298, so zaposlovali 3345 delavcev, ustvarili 349 milijonov evrov prihodkov, njihov neto dohodek pa je znašal 19 milijonov evrov oziroma dobro desetino več kot leto prej. Zadruge, ki so imele okoli 600 zaposlenih, so za lani izkazale 140 milijonov evrov prihodkov in odhodkov ter 37.000 evrov izgube, ki je desetkrat manjša kot leto prej.

Vir: delo.si, Zdenka Lindič – Dragaš

1 komentar

  • Od tega Inotherm 6,4 milijona….ča pa bi prišteli še z njim povezana podjetja, potem situacija ni rožnata.

Komentiraj