Slovenija

Cesta med Škofljico, Kočevjem in Petrino je med najnevarnejšimi v državi

Slika je simbolna

Slika je simbolna

Na tej cesti, ki služi za prometno povezavo za okoli 30.000 prebivalcev, se je v treh letih zgodilo deset nesreč s smrtnim izidom in 37 s težkimi poškodbami. Bolj nevarni sta le še dve glavni cesti.

»Vaša državna cesta si zasluži ime cesta smrti,« je Robert Štaba, sekretar za varnost in preventivo pri AMZS, dejal za državno cesto G2-106, za približno 30.000 prebivalcev edino cestno povezavo med Ljubljano, Kočevjem in Petrino. Podatki, ki jih v okviru projekta EuroRAP zbira in proučuje Jure Kostanjšek s prometnotehniškega inštituta pri fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, kažejo podobno sliko: na cesti se je med letoma 2005 in 2008 zgodilo 47 prometnih nesreč s težko ali smrtno poškodovanimi udeleženci.

»Prometna varnost v Sloveniji je bila med letoma 2001 in 2007 med najslabšimi v Evropi,« je na nedavni okrogli mizi kočevskega AMD opozoril Robert Štaba, ki je še dodal, da se razmere nekoliko izboljšujejo. Med nevarne ceste je uvrščena tudi prometno obremenjena cesta Škofljica-Kočevje-Petrina, po kateri se proti Ljubljani promet občutno povečuje.

Po lanskih podatkih o štetju prometa je njeno južno točko, mejni prehod Petrina, prevozilo 668 vozil na dan, v Štalcerjih so jih prešteli 1670, v Stari Cerkvi 6134, v Žebiču 6872, na Rašici 8416 in na Škofljici 18.416.

»Na tej cesti je bilo med letoma 2005 in 2008 veliko prometnih nesreč,« je opozoril Jure Kostanjšek. Deset prometnih nesreč je bilo smrtnih, 37 s težko poškodovanimi ljudmi, 257 z lahkimi telesnimi poškodbami, v 820 nesrečah je bila poškodovana samo pločevina. Po metodologiji EuroRAP, s katero nadzirajo in ocenjujejo stanje cest, je v Sloveniji samo šest podobno nevarnih odsekov. »Cesta G2-106 je bila med letoma 2005 in 2007 glede na tveganje, izmerjeno po metodologiji EuroRAP, ki prikazuje število nezgod s težko ali smrtno poškodovanimi udeleženci v primerjavi s številom vozil in dolžino, na tretjem mestu med dvanajstimi cestami kategorije G1 ali G2 ali glavnimi cestami prvega ali drugega reda,« je povedal Kostanjšek. Takrat se je zgodilo kar 93,3 nezgod s težko ali smrtno poškodovanimi udeleženci na milijardo prevoženih kilometrov.

Poleg tega je cesta Škofljica–Kočevje–Petrina po metodologiji EuroRAP med vsemi državnimi cestami, teh je skupaj 6400 kilometrov, v vrhu oziroma v drugem razredu po številu nesreč s težko poškodovanimi ali mrtvimi udeleženci na prevožene kilometre. ©e podrobnejše podatke bo dal drugi del projekta EuroRAP – tako imenovan Star Map –, v katerem bodo ceste označene z zvezdicami glede na stanje ceste, obcestja, opremo, zaščito…

»Cesta je že sama po sebi nevarna, kadar so njeni elementi neustrezni, je drsnost asfalta neprimerna, je slabo vzdrževana ali je obcestje tako, da na cesto denimo pada kamenje, vendar jo smrtno nevarna šele zaradi voznikov ali kombinacije dejavnikov voznik-vozilo-cesta,« je opozoril Kostanjšek. županov občin, ki so ob cesti, in drugih predstavnikov, ki bi morali razmišljati o prometni varnosti, vse to ni zanimalo, saj jih na okrogli mizi ni bilo!

Vir: Delo, Simona Fajfar

Komentiraj