Ribnica

Župan Občine Ribnica, Jože Levstek o odločitvi Yaskawe

Ribnica – Obvestilo koncerna, da je izbrana lokacija za postavitev novega obrata za izdelovanje robotov izven meja občine Ribnica, je bilo precej različno od tistega, ki so ga pričakovali in za katerega so si prizadevali, so v sporočilu za javnost zapisali na občini.

Kot so poudarili, so v pogajanjih in pogovorih z lastniki ter predstavniki potencialnega vlagatelja “po najboljšem vedenju in zmožnostih zastopali interese občank in občanov s ciljem, da ponudimo vlagatelju kar največ, v zameno pa pritegnemo naložbo širšega pomena, ki bi zagotovila dobre nadaljnje obete za Ribnico”.

Občinski svet je zato na izredni seji vlagatelja in vse, ki bi mu sledili, oprostil plačila komunalnega prispevka v ocenjeni višini pol milijona evrov. Občina se je poleg tega zavezala, da bo na območju industrijske cone Lepovče, kjer je bila predvidena gradnja, na svoje stroške premaknila pot proti Francetovi jami in zemljišče komunalno opremila. Občina Ribnica je poleg tega tesno sodelovala z upravno enoto Ribnica, ki je nudila dodatno pomoč in zagotovila izdajo gradbenega dovoljenja v najhitrejšem možnem času, so zapisali.

“Kot odločilno se je izkazalo vprašanje zasebnih zemljišč in njihova cena. Občina je pomagala lastnikom in vlagatelju, da so dosegli dogovor o odkupu in podpisali predkupno pogodbo. To je vzpodbudilo konkurente za naložbo, da so spustili cene svojih zemljišč na skoraj ničen nivo. Višina odkupnine je bila tako v Ribnici višja od tiste, ponujene drugod,” so pojasnili.

Dodajajo, da so sicer prepričani, da bo imela nova tovarna pozitivne učinke tudi na njihovo občino, zaposlitvene, storitvene in bivalne razmere pa da se bodo še naprej gibale v smeri uspeha. Ribniški župan Jože Levstek je o odločitvi Yaskawe spregovoril tudi na današnji novinarski konferenci.

Kočevje se sicer uvršča v problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje, kamor vlada ribniške občine ni uvrstila. Občine s tega območja so bile med letoma 2011 in 2016 deležne dodatne razvojne podpore, med drugim davčne olajšave za zaposlovanje in investiranje na tem območju.

Poleg Ribnice naj bi bila po poročanju nekaterih medijev v igri za tovarno robotov tudi Murska Sobota.

Župan Občine Ribnica, Jože Levstek o odločitvi Yaskawe

Vir: radiokrka.com

Komentiraj