Ribnica

Župan imenoval podžupana občine Ribnica

Novi podžupan občine Ribnica Domen Češarek in župan Jože Levstek
Novi podžupan občine Ribnica Domen Češarek in župan Jože Levstek

V začetku junija je župan Jože Levstek imenoval novega podžupana občine Ribnica. To je postal član občinskega sveta Občine Ribnica Domen Češarek (SDS), ki bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno.

Triindvajsetletni Domen Češarek je predstavnik mlade generacije Ribničanov, ki razume izzive sodobnega časa in se je pripravljen z njimi spoprijeti. Med mladimi je znan predvsem po svoji vlogi kot predsednik dolenjevaškega Mladinskega društva Okameneli svatje, kjer si je pridobil bogate izkušnje za delo z ljudmi in se močno vpel v življenje lokalne skupnosti.

Bodoči magister gozdarstva je tako postal najmlajši ribniški podžupan doslej, ki pa sprejema nove naloge samozavestno in odgovorno. Poleg nadaljnjega dela z mladimi, ki ga je nedavno nadgradil tudi s prevzemom vodenja Sosveta mladih, bo svojo pozornost namenjal tesnemu stiku s krajevnimi skupnostmi. Tako kot je delal do sedaj, namerava delati tudi v prihodnje, vestno, zavzeto, odgovorno in timsko.

Župan Jože Levstek je novemu podžupanu iskreno čestital za imenovanje ter mu zaželel veliko uspeha pri težkem in odgovornem delu.

Komentiraj