Ribnica

Zlata knjiga ribniških odličnjakov

Spominska plošča - France Prešeren

Dr. France Prešeren je del svojega življenja preživel tudi v Ribnici.

V Ribnici, kjer imajo eno najstarejših šol na Slovenskem, saj je bila prvič omenjena že leta 1387, se osnovna šola imenuje po dr. Francetu Prešernu. Ta je v času, ko je ribniška šola slovela kot ena najboljših pri nas in so jo obiskovali učenci s celotnega območja sedanje Slovenije in tudi zunaj meja, gasil »uka žejo« tudi v središču dežele suhe robe in lončarstva. Ribniško šolo je obiskoval med letoma 1810 in 1812, ko so ga kot odličnega učenca vpisali v Zlato knjigo. Pisal jo je dekan Humelj, ki je bil okrajni šolski nadzornik in zavzet šolnik.

Leta 1875 so v Ribnici odprli drugo Zlato knjigo, ki so jo pisali do leta 1897, v letu 1973 pa so v tretjo Zlato knjigo ribniških odličnjakov zapisali prve t. i. levstikovce. »Do leta 2003/04 smo vanjo vpisovali tudi vrhunske dosežke naših učencev, potem smo jo namenili odličnjakom, posebej pa imamo knjigo z učnimi, športnimi in drugimi dosežki učencev,« pravi France Ivanec, ravnatelj OŠ dr. Franceta Prešerna. Zdaj, ko ni več splošnega učnega uspeha, je pogoj za uvrstitev povprečje ocen najmanj 4,5 v vseh devetih letih. Zanimivo je, da je bilo v začetku pisanja tretje Zlate knjige največ deset odličnjakov na leto, zdaj pa imajo celo 30 in več levstikovcev! Od jeseni, ko bo 210. obletnica prihoda Franceta Prešerna v Ribnico, se bodo na OŠ dr. Franceta Prešerna zvrstile različne prireditve, v dogajanje pa bodo vključili tudi preostale tri slovenske šole, poimenovane po našem največjem pesniku. »Pripravljamo se, da bo vse šolsko leto zaznamovano z dr. Francetom Prešernom,« napoveduje Ivanec, ravnatelj OŠ Ribnica.

Vir: Nedelo (S. F.), foto: radio1.si

Komentiraj