Ribnica

Zdravstveno letovanje otrok 2015

Debeli rtič
Debeli rtič

Območno združenje Rdečega Križa Ribnica organizira zdravstveno letovanje na Debelem rtiču za 80 otrok, starih od 6 do 15 let. Zdravstveno letovanje bo potekalo v času od 4.8. – 12.8.2015. Zdravstvene predloge za otroke, ki so do tega upravičeni, lahko starši uredijo pri otrokovem osebnem zdravniku.

Debeli rtič

Debeli rtič

V primeru prisotne zdravstvene indikacije (hospitalizacija in večkratni obisk pri zdravniku), otroke za letovanje predlaga njihov otroški zdravnik, ki jim poleg pregleda izstavi predlog za letovanje.

Predloge za zdravstveno letovanje zbiramo od 04.5 do 08.6.2015 oz. do zapolnitve mest. Dodatne informacije dobite na OZRK Ribnica vsak dan med 9 in 12.00 uro na telefon št. 01 836 20 56.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D.O.O .

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm za prejeto donacijo v višini 16.000,00 EUR za letovanje otrok. Letos smo zaprosili za donacijo že desetič. Podjetje Inotherm je tisto podjetje, ki nam vsa ta leta zvišuje donacijo in s tem omogoča, da se povečuje tudi število otrok, ki letujejo zastonj na morju. Letos bo kar 52 otrok osem dni zastonj letovalo na morju na Debelem rtiču. Vsi pa bodo dobili še po 10 EUR žepnine.

Malo je podjetij, ki so v teh težkih časih, pripravljeni pomagat najranljivejšim.

Prošnje za brezplačno letovanje bomo sprejemali do 8.6.2015 oz. do zasedbe prostih mest

ZAHVALA: Območno zdraženje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje naslednjim podjetjem : INOTHERM d.o.o, ERTEL GLAS d.o.o, LESOJ d.o.o in LIONS KLUBU RIBNICA za njihov dragocen prispevek k nakupu dodatnih prehranskih paketov, s katerim so omilili stisko 100 družinam in posameznikom.

Komentiraj