Ribnica

Zdravstveno letovanje otrok 2014

Debeli rtič
Debeli rtič

Območno združenje Rdečega Križa Ribnica organizira zdravstveno letovanje na Debelem rtiču za 80  otrok, starih  od 7 do 14 let. Zdravstveno letovanje bo potekalo v času od 14.07. do 24.07.2014.

Debeli rtič

Debeli rtič

Zdravstvene predloge za otroke, ki so do tega upravičeni, lahko starši uredijo pri otrokovem osebnem zdravniku. V primeru prisotne zdravstvene indikacije, otroke za letovanje predlaga njihov otroški zdravnik, ki jim poleg pregleda  izstavi posebno napotnico oz. predlog za letovanje.
Predloge za zdravstveno letovanje zbiramo od 05.05 do 06.6.2014 oz. do zapolnitve mest. Dodatne informacije dobite na OZRK Ribnica  vsak dan med 9 in 12.00 uro na telefon št. 01 836 20 56.

Prošnje za brezplačno letovanje bomo sprejemali do 6.6.2014.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D.D.
Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm za prejeto donacijo v višini 15000,00 EUR za letovanje otrok. Letos smo zaprosili za donacijo že devetič. Podjetje Inotherm je tisto podjetje, ki nam vsa ta leta zvišuje donacijo  in s tem  omogoča, da se povečuje tudi število otrok, ki letujejo zastonj na morju. Letos  bo kar 40 otrok 10 dni zastonj letovalo na morju na Debelem rtiču. Vsi pa bodo dobili še po 20 EUR  žepnine. Malo je podjetij, ki v teh težkih časih slišijo klic ljudi po pomoči in pomagajo najranljivejšim.

Komentiraj