Ribnica

ZD Ribnica lani posloval z izgubo

Zdravstveni dom Ribnica

Zdravstveni dom Ribnica

Ribnica – Svetniki občine Ribnica naj bi ob poročilu o delu v lanskem letu v prihodnje še bolj spremljali delo v Zdravstvenem domu Ribnica, ki je po besedah vršilca dolžnosti direktorja doma dr. Petra Rusa lani posloval z izgubo.
Treba je povedati, da ta zavod ohranja likvidnost oziroma tekoče plačuje vse svoje obveze, v računskih izkazih pa izkazuje izgubo, ki je lani znašala 193 tisoč evrov in je posledica sistemskih nesorazmerij na ravni države. Izgubo je tako v Sloveniji lani prikazalo 40 zdravstvenih domov. V domu je na vseh štirih lokacijah, v Ribnici, Sodražici, Loškem Potoku in Velikih Laščah zaposlenih 80 ljudi, ki zagotavljajo približno 17400 prebivalcem štirih občin v skladu z zakonom in statutom zdravstveno varstvo na primarnem nivoju.

Lahko bi rekli, da dom ohranja javno zdravstvo, saj imajo le eno splošno zdravnico v zasebnem sektorju ter trije zobozdravnike. Peter Rus je poudaril, da je bila priključitev Zdravstvene postaje Velike Lašče Zdravstvenem domu Ribnica pred dvema letoma dobra odločitev.

Kazalci zdravja, je poudaril Rus, ne odstopajo od slovenskega povprečja, ne pri obolevnosti, ne pri smrtnosti, nekoliko je večja rodnost. Upoštevaje demografske razmere in organiziranost zdravstvene službe ocenjujejo, da v danih možnostih zdravstvo svoje poslanstvo normalno izpolnjuje. Tekoče analize zdravstvene zavarovalnice kažejo, da ribniški zdravniki v povprečju predpisujejo nekoliko več zdravil na recept, enako je nad povprečjem v ljubljanski regiji tudi bolniški stalež.

ZVOK: Peter Rus o izgubah

Vir: radiokrka.com

Komentiraj