Ribnica

Zavod za gozdove ob nezakonitem uboju volkov poziva k učinkovitem upravljanju

Obglavljena volkova na Ribniškem (Foto: Matej Bartol, Zavod za gozdove Slovenije)

Ljubljana/Ribnica – Zavod za gozdove ob novem primeru nezakonitega uboja volkov na območju Ribnice poziva k urejenemu, zakonitemu in aktivnemu upravljanje populacij velikih zveri. “Za uspešno izvedbo aktivnega upravljanja je ključno hitro ukrepanje, bodisi z varovalnimi interventnimi ukrepi bodisi z izdajanjem odločb za odstrel,” so zapisali.

Zavod za gozdove Slovenije je bil prejšnji teden obveščen o najdbi trupel dveh volkov na območju občine Ribnica, pri čemer sumijo na krivolov. O ugotovitvah so obvestili policijo, ki vodi postopek, so danes zapisali na zavodu in ostro obsodili vsak tovrsten dogodek. Kot so dodali, je za kaznivo dejanje nezakonitega odvzema, poškodovanja ali usmrtitve zavarovane živalske vrste zagrožena kazen do pet let zapora.

Zavzeli so se za urejeno, zakonito in aktivno upravljanje populacij velikih zveri. Aktivno upravljanje na eni strani pomeni učinkovito varovanje človekovega premoženja z ustreznimi zaščitnimi ukrepi in na drugi strani odvzem posameznih volkov, ki se naučijo premagovati ustrezno vzdrževana zaščitna sredstva ali pa se preveč približujejo človeku, so poudarili.

Za uspešno izvedbo aktivnega upravljanja je po njihovih navedbah ključno hitro ukrepanje, bodisi z varovalnimi interventnimi ukrepi bodisi z izdajanjem odločb za odstrel, za kar je pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor.

“Ti postopki so pogosto zelo dolgotrajni, zato je toleranca lokalnih prebivalcev velikokrat na preizkušnji. Dejstvo je, da imajo velike zveri v naravi nenadomestljivo vlogo, res pa je tudi, da lahko povzročajo konflikte z ljudmi in dejavnostmi, ki jih človek izvaja v prostoru,” so dodali.

Na zavodu vrsto let iščejo najboljše rešitve za preprečevanje napadov zveri na domače živali. Kot najbolj učinkovite so se pokazale visoke elektromreže, predvsem v kombinaciji s pastirskimi psi, so pojasnili.

“Strokovnjaki se zavedajo, da ni ene univerzalne rešitve za vse, zato iščejo nove možnosti varovanja. Ko so te izčrpane, zavod zagovarja hitro izdajanje odločb za odstrel, da se prepreči nadaljnja škoda ali približevanje volka človeku,” so navedli.

Pogoje za odstrel volka sicer določata tako mednarodna kot slovenska zakonodaja. Ministrstvo za naravne vire in prostor je leta 2020 sprejelo smernico za dokazovanje pogojev za odvzem volka iz narave z odstrelom. Odstrel je po pojasnilih zavoda upravičen, če z njim preprečujemo prenos pasjih genov v volčjo populacijo, če volkovi ogrožajo zdravje in varnost ljudi ter če povzročajo večjo gospodarsko škodo.

“Zavod za gozdove Slovenije zagovarja tako izvajanje preventivnih ukrepov, ki jih podpira država, kot poseganja z odstrelom v populacije rjavega medveda in volka na podlagi izdanih dovoljenj in pod strogo nadzorovanimi pogoji. Le tako bomo lahko dolgoročno zagotovili sobivaje ljudi in velikih zveri v istem prostoru,” je dejal vodja sektorja za načrtovanje razvoja gozdov na zavodu Miha Marenče.

Po zadnjih ocenah številčnosti volka za sezono 2020/21 je bilo v Sloveniji 120 volkov. Potrjenih je bilo 12 različnih volčjih tropov, od tega 10 v južni Sloveniji, dva pa na Gorenjskem. Nova ocena številčnosti volka bo pripravljena proti koncu letošnjega leta.

Vir: dolenjskilist.si, M. K.

Komentiraj