Ribnica

Zaključili 5. akcijo zbiranja odpadne električne opreme 2015 in podelili nagrade

Žrebanje nagrad ob zaključku akcije 2015
Žrebanje nagrad ob zaključku akcije 2015

Ribnica – Komunala Ribnica in podjetje Zeos sta v mesecu maju že petič organizirala akcijo zbiranja odpadne elektronske opreme, baterij in akumulatorjev.

S to akcijo, kot vsako leto, so želeli vse občane spodbuditi k oddaji te opreme ter tudi odpadnih varčnih in fluorescentnih sijalk na zbirno mesto. Za občino Ribnica je to na sedežu podjetja v Goriči vasi, za občini Sodražica in Loški Potok, ki še nimata urejenega zbirnega centra, pa so pripravili terenske akcije. Vsi, teh je bilo 300, ki so oddali opremo, so lahko sodelovali v nagradnem žrebanju ob zaključku akcije.

V tem času so zbrali okoli deset ton različne elektronske opreme, kar prestavlja petino vseh zbranih odpadkov na letni ravni v podjetju, je dejal direktor podjetja Komunala Bojan Trdan. Odiv na prvi akciji pred peti let je bili izjemen, takrat so zbrali kar 30 ton te opreme. Čeprav so bile količine v naslednjih akcijah za tretjino manjše, pa je podjetje Komunala s štiri kilograme zbrane električne odpadne opreme na prebivalca še vedno nad ravnijo državnega povprečja.

Slovenija je pred novo evropsko direktivo, ki ji narekuje, da do leta 2021 zbere 65 odstotkov vse elektronske opreme poslane na trg, kar znaša okoli 14 tisoč ton na leto, je poudarila predstavnica podjetja Zeos Alenka Gruden.

Ob zaključku akcije sta župana občine Sodražica in Loški Potok ter predstavnik občine Ribnica izžrebali prejemnike treh parnih kuhalnikov, darilo podjetja Zeos in kompostnike, teh je bilo po tri za vsako občino, ki jih je prispevala Komunala. Kuhalnike bodo prejeli Simona Stavonja Zadnik iz Sodražice, Aleš Pantar iz Podpreske in Primož Prijatelj iz Ortneka.

Bojan Trdan o akciji
Alenka Gruden o direktivi

Vir: radiokrka.com

Komentiraj