Ribnica

Začela so se dela za multifunkcionalni športni objekt v Ribnici

Ribnica, gradnja novega sportnega objekta

Začela so se dela pri Športnem centru Ribnica

Območje urejanja se nahaja ob neposredni bližini Športnega centra Ribnica, osnovni šoli in ribniškem vrtcu. To je pomemben del odprtega prostora, kjer bo potrebno umestiti dejavnosti, pri katerih bo upoštevana tako šolska kot javna uporaba.

V dopoldanskem času bo športni objekt prvenstveno služil kot funkcionalni in učni prostor šolskim dejavnostim, in sicer za izvajanje športne vzgoje, aktivno rekreacijo učencev in športni vadbi. V športnem kompleksu bo umeščena igralna enota namenjena učencem prve triade, univerzalna ploščad in velika ploščad za športne igre. V popoldanskem času bo igrišče namenjeno tudi javni uporabi, tako posameznikom kot tudi organiziranim skupinam. Poleg športnih in rekreacijskih dejavnosti je predvidena uporaba objekta tudi za kulturne in družbene prireditve na prostem.

Ribniški župan Jože Levstek je z veseljem povedal, da so po 20. letih končno uspeli odkupiti zemljišče, ki je bilo v privatni lasti in sedaj bodo gradili multifunkcionalni športni objekt. Finančna ocena investicije je 520.000 evrov.

Trn v peti je še vedno TVD Partizan. Pogajanja so zastala, stavba pa je iz leta v leto v slabšem stanju.

Vir: radio1.si

Komentiraj