Ribnica

Vzroke za slabo poslovanje Inles išče v krizi

mag. Andrej Mate

mag. Andrej Mate

Ribnica – »Glavni razlog za padec prodajnih prihodkov je gospodarska kriza v nekaterih državah, pri čemer sta izjema praktično zgolj Nemčija in Avstrija, deloma tudi Italija,« pravijo pri Inlesu.

Družba Inles je v letošnjem prvem polletju ustvarila 9,9 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je štiri odstotke manj kot v enakem obdobju lani. Polletje je družba zaključila s skoraj 130 tisoč evri izgube, potem ko je v prvem polletju lani ustvarila 471 tisoč evrov dobička, kaže polletno poročilo.

Družba Inles je v prvem polletju ustvarila 91.915 evrov izgube iz poslovanja, potem ko je v lanskih prvih šestih mesecih dobiček iz poslovanja znašal dobrih 521 tisoč evrov, kaže poročilo, ki ga je družba objavila na spletnih straneh Ljubljanske borze. Polletna izguba iz poslovanja na ravni skupine znaša 278 tisoč evrov.

Poslovanje družbe in skupine Inles je bilo v polletju slabše kot v istem obdobju preteklega leta, ki je bilo sploh najboljše v zadnjih desetletjih, na drugi strani pa boljše kot v ostalih preteklih letih, rezultate komentirajo v družbi.

Nemčija, Avstrija in Italija

Pri Inlesu pravijo

Glavni razlog za padec prodajnih prihodkov je gospodarska kriza v nekaterih državah, pri čemer sta izjema praktično zgolj Nemčija in Avstrija, deloma tudi Italija, kjer beležimo rasti prodaje, vsi drugi trgi se nahajajo v precejšnji krizi, ki se je na našem segmentu trga pokazala šele letos.

 

Sicer pa se ostale poslovne aktivnosti in začrtani cilji iz poslovnih načrtov za leto 2011 odvijajo v skladu s predvidevanji. Neodvisno od vsega je realno možno pričakovati, da bo dosežen planirani čisti dobiček za Inles in celotno skupino, pravijo.

Vir: finance.si

Komentiraj