Ribnica

Vrtec Ribnica dobil uporabno dovoljenje

Vrtec Ribnica (Foto: Petra Šolar)
Vrtec Ribnica (Foto: Petra Šolar)

Ribnica – Vrtec Ribnica je pridobil uporabno dovoljenje ob zaključku gradnje druge faze tega predšolskega objekta, sicer enega največjih nizkoenergijskih v Sloveniji. Pridobili so 10 oddelkov s spremljajočimi prostori, ki obsegajo 1.630 kvadratnih metrov, in sicer za starostno skupino od 1-3 leta oziroma za 180 otrok skupaj.

Vrtec Ribnica (Foto: Petra Šolar)

Vrtec Ribnica (Foto: Petra Šolar)

Prvi del vrtca, za katerega sta investitor občina Ribnica in izvajalec podjetje Riko pogodbo na ključ podpisali 13. maja 2012, je bil odprt za praznik občine Ribnica, 22. oktobra 2013. Pridobili so dva kraka vrtca za starostno skupino od 3 do 6 v izmeri 1.800 kvadratnih metrov ter tri-etažni upravni objekt v izmeri 1000 kvadratnih metrov. Poleg igralnic in spremljajočih prostorov za 10 oddelkov je v njem tudi kuhinja in vsa ostala infrastruktura. V sklopu prve faze so uredili tudi okolico – igrišče, dostope, dovoze, parkirišča in podobno.

»Tako smo skupaj pridobili prostor za 20 oddelkov oziroma za 360 otrok, z možnostjo odprtja še štiri oddelka. Glede na število novih vpisov smo se skupaj z ustanoviteljem, občino Ribnica odločili, da s prvim septembrom odpremo še dva oddelka , z možnostjo še enega kasneje, v mesecih do novega leta. To so otroci, ki bi napolnili enajst mesecev po prvem septembru. A le v primeru če bi jih bilo skupaj za en oddelek, to je 14. Tako bi lahko vse otroke sprejeli v varstvo in ne bi imeli čakalnih vrst. Sicer pa bodo polni, dokončni seznami vseh otrok, ki bodo v prihodnjem šolskem letu obiskovali vrtec znani okoli prvega septembra, » je dejala ravnateljica vrtca Ribnica Darja Šilc.

Podjetje Riko je tako prvo kot tudi drugo fazo vrtca, ki ga je zasnoval biro Arhi-tura, zagradil prej kot je bilo načrtovano. Celotna naložba je stala ena 7,5 milijona evrov. »Občina Ribnica je zagotovila 45 odstotkov denarja , v enakemu znesku so bili uspešni na Evropskih sredstvih (regionalizem), 10 odstotkov pa je na račun finančne izravnave, 23. člen, do katerega so upravičene vse lokalne skupnosti. Ministrstvo za šolstvo in šport ni za varčni, nizkoenergijski vrtec, s katerim vsaj za 50 let rešujejo prostorsko stisko, zagotovili niti enega centa, » je dejala ribniški župana Jože Levstek.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj