Ribnica

Vpis v skupino sodobnega plesa ‘CON TEMPO’

Con Tempo je sodobna plesna skupina v Ribnici. Skupino za sodobni ples ustanavljamo v Ribnici v okviru JSKD-ja na novo in vabimo mlade gibalce k ustvarjalnemu procesu raziskovanja giba. Vabljeni vsi osnovnošolci in srednješolci.

Pričetek v februarju  2013, 1x tedensko, 20€/mesec

Sodobni ples in njegovo osnovo iščemo v sebi s pomočjo plesnih tehnik, ki jih bomo spoznavali na vajah, ki bodo potekale 1x tedensko po dve šolski uri.

Z vami bosta ustvarjali dve mentorici (Urša iz Ljubljane in Klavdija iz Kočevja) ob ponedeljkih, od 14.15 do 15.45 ure. Z vadbo pričnemo v februarju  2013.

Cena za mesečno vadbo je 20€.

ples

Če želiš postati del nove zgodbe in se preizkusiti v raziskovanju giba, oddaj svoje podatke na naslov: oi.ribnica©jskd.si ali JSKD Ribnica, Škrabčev trg 40, 1310 Ribnica.

PRIJAVNICA: ConTempo, Ribnica, prijavnica

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]V Sloveniji delujejo mnogi izobraževalni programi, plesni centri in skupine, ki s svojim delom zelo uspešno širijo ustvarjalnost in koncepte sodobnega plesa v zelo raznolika estetska polja, predvsem med mladimi.

“Zato, ker me ples zanima iz ustvarjalnega stališča, me navdihuje in mi nudi obliko, oz. način življenja, sem se odločila za dvoletno izobraževanje preko JSKD-ja. STIK mi je ponudil možnost širjenja znanja in način dela, oz. poučevanje mladih in na kakšne načine mladim ponuditi ples. S pedagogi tujine in doma sem dobila možnost širjenja in preverjanja idej od ljudi, ki so prehodili že nekaj sodobnih plesnih voda. Ena od najzaslužnejših za tovrstno izobraževanje je seveda Nina Meško, ki je trenutno vodja na plesni sceni na JSKD-ju.

Sodobni ples je drugačen od ostalih modernih stilov plesanja. Gremo globje in raziskujemo se kot gibalci, pravi Klavdija Križ Potisk”, ki vabi k vpisu v skupino Con Tempo.

Komentiraj