Ribnica

VIDEO: Zares Ribnica na novinarski konferenci o korupciji na občini Ribnica

Andreja Škrabec in Janez Tanko.

Ribnica – Svetniška skupina Zares je na novinarski konferenci predstavila ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije glede sodelovanja Občine Ribnica z ribniškim podjetjem Tanko d.o.o..

Andreja Škrabec, predsednica Zares Ribnica ter vodja svetniške skupine Zares v občinskem svetu, in Janez Tanko, občinski svetnik Zares, sta pojasnila, da so na dogajanje postali pozorni že leta 2011, ko so potekali postopki za podelitev vsakoletnih občinskih nagrad.

Andreja Škrabec je bila presenečena, »da je za eno od nagrad stranka SDS predlagala podjetje Tanko d.o.o. Njihova obrazložitev je bila za moj okus skoraj bizarna, saj je bilo podjetje predstavljeno kot nekakšna »ribniška gazela«.

Andreja Škrabec in Janez Tanko.

V nadaljevanju je postalo jasno, da podjetje kljub temu, da je njegov ustanovitelj Mirko Tanko, v resnici vodi Alojzij Levstek, ki je brat svetnika in podžupana Vinka Levstika. Podjetje Tanko d.o.o. je tretji največji prejemnik občinskih sredstev iz proračuna občine Ribnica. Po podatkih Supervizorja je podjetje prejelo v letih poslovanja z občino Ribnica kar 4.880.000 €. Samo v letih, ko je bil njegov brat svetnik oz. podžupan občine Ribnica več kot 3.000.000 €.

Omenjena dejstva je pod drobnogled vzela tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je na podlagi podatkov v aplikaciji Supervizor identificirala sum kršitev določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na podlagi česar je bil s strani KPK izveden uradni postopek ugotavljanja kršitev. Zakon v 35. členu opredeljuje, kdaj podjetje zasebnega prava ne sme poslovati z občinami oz. z osebami javnega prava. V prvi alineji 35. člena je tako zapisano, da organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopku javnega naročanja ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, s podjetji, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član,  udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik. V podjetju Tanko d.o.o. je bil od leta 2001 pa vključno do 12.1.2012 direktor in zastopnik podjetja Alojzij Levstek, brat svetnika in podžupana Občine Ribnica, Vinka Levstka, kar pomeni, da je bil 35. člen vsekakor kršen.

Na podlagi pregledanega je KPK ugotovila, da je bilo do januarja 2012, ko Alojzij Levstek ni bil več direktor in zastopnik podjetja (kar je bila najverjetneje posledica uvedbe uradnega postopka s strani KPK), še vedno pa zaposlen v tem podjetju,  spornih kar 18 sklenjenih poslov v vrednosti več kot 600.000,00 €. Pri nekaterih od teh poslov so bili sklenjeni tudi aneksi zaradi vključevanja protikorupcijske klavzule.

Iz prej zapisanega je torej zelo jasno razvidno, da so kljub protikorupcijski klavzuli odgovorni zavestno kršili Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije in da ni nobenega dvoma več, da so vedeli, kaj počnejo.

KPK je na podlagi pregledanega dne  27.6.2012 pozvala Občino Ribnica, da te posle proglasi za nične.

[oglas tip=”250×250″ p=”D”]Po razglasitvi ničnosti bi moralo tako podjetje Tanko d.o.o. vsa sredstva, ki jih je pridobilo od Občine Ribnica, tudi vrniti. Na drugi strani pa bi morala Občina Ribnica priznati podjetju Tanko d.o.o. ustrezno denarno nadomestilo. In to so tudi storili. Na poziv KPK-ja je Občina Ribnica sklenila sporazum s podjetjem Tanko d.o.o. o ugotovitvi ničnosti in priznanju kondikcijskega zahtevka. Zanimivo je dejstvo, da je dolg Tanko d.o.o. do Občine Ribnica enak kondikcijskemu zahtevku podjetja Tanko d.o.o., kar pomeni, da sta se pobotala. Škrabčeva se je tudi vprašala, »kdo bo odgovarjal za škodo, ki je bila s tem, ko je bila ničnost ugotovljena storjena davkoplačevalcem, saj bo morala Občina Ribnica plačati kazen. KPK bo namreč zato izvedla tudi prekrškovni postopek zoper odgovorne osebe.«

Še vedno pa ni znano, ali se je KPK s sporazumom med Občino Ribnica in podjetjem Tanko d.o.o. strinjala, saj ta podatek ni na razpolago.

Občinski svetnik in svetnica sta na osnovi navedenih dejstev poudarila in ugotavila, da so bila vsa ravnanja odgovornih občinskih funkcionarjev zavestno protizakonita. Z drobljenjem naročil so se izogibali javnim naročilom in v vseh teh letih ravnali negospodarno. Kot posebej zavrženo dejanje sta obsodila prikrivanje informacij, saj župan niti občinskega sveta niti širše javnosti ni obvestil o ugotovitvah KPK. Na plano so tako prišle tudi druge nepravilnosti v poslovanju občine, saj na občini ne najdemo zaposlenega, pri katerem inšpekcijski nadzor ne bi našel nepravilnosti.

Andreja Škrabec se je tudi vprašala, »kaj na vse to poreče poslanec Jože Tanko. Bo tudi tokrat vodja poslanske skupine SDS in predsednik občinskega odbora SDS vzel v bran svoje politične kolege in ponovno našel politični konstrukt KPK-ja? Pustimo se presenetiti.«

Predstavila je tudi odločitev, da bo Zares Ribnica na podlagi ugotovitev Državni revizijski komisiji predlagal revizijo postopkov oddaj poslov, hkrati pa bomo poslali pobudo za pregled poslovanja tudi na Računsko sodišče.

Ob vsem povedanem pa ne gre prezreti dejstva, da je Vinko Levstek, podžupan občine Ribnica, s strani SDS predlagan in tudi izvoljen za člana programskega sveta RTV Slovenije. »Pri tem se resno sprašujemo, kaj gospoda odlikuje, da si je pridobil to visoko funkcijo, saj kot vemo, se z ustvarjanjem in oblikovanjem televizijskih ali radijskih vsebin ni nikoli ukvarjal.« Še več, prav on si je drznil obtožiti novinarje RTV Slovenije,  da “novinarji niso neodvisni, ampak pišejo po diktatu nekoga”. Po vsem povedanem sklepamo, da ga najverjetneje odlikuje prav članska izkaznica stranke SDS, iz njegovih dejanj pa sklepamo, da je njegov odnos aroganten do vseh, ki ne mislijo isto kot v stranki SDS.  

Škrabčeva je za še spomnila, »da župan Jože Levstek rad modruje in deli moralne nasvete. Ženskam »svetuje«, kje je njihovo mesto, kako se morajo obnašati in nam zapoveduje, kako kot vodje nikoli ne bomo zablestele, saj nam manjkajo, milo rečeno, moške lastnosti, tako telesne, kot duševne. Če so korupcija, prikrivanje podatkov in kršenje predpisov tiste moške lastnosti, ki očitno odlikujejo našega župana in podžupana, potem sem resnično vesela, da sem ženska in da teh lastnosti ne morem imeti.«

Vir: zares.si

1 komentar

Komentiraj