Ribnica

Veolia&Integral Stojna: Linija Ljubljana-Ribnica-Kočevje

Avtobus Integral Kočevje
Avtobus Integral Kočevje
Avtobus Integral Kočevje

Avtobus Integral Kočevje

Ljubljana – Veolia Transport Dolenjska in Primorska, d.d., obvešča potnike, da bodo v mesecu septembru 2012, na liniji Ljubljana-Ribnica-Kočevje, na njihove avtobuse sprejemali tudi potnike, ki so kupili mesečno vozovnico pri prevozniku Integral Stojna.

V skupini Veolia Transport menijo, da zmanjševanje standarda za potnike ni dobrodošlo in so skupnemu izvajanju navedene linije naklonjeni tudi v prihodnosti. Končna odločitev o nadaljevanju izvajanja skupne linije bo sprejeta s strani prevoznika Integral Stojna.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Obenem obveščajo potnike, ki so upravičeni do nakupa subvencioniranih šolskih mesečnih vozovnic, da po navodilih pristojnega Ministrstva upravičenec lahko na relaciji prevoza od kraja prebivanja pa do kraja šolanja, kupi dve enosmerni vozovnici pri dveh različnih prevoznikih, ob predpostavki, da se relacije ne prekrivajo. To pomeni, da lahko upravičenec v eno smer potovanja (npr. od prebivališča do šole) izbere enosmerno vozovnico enega prevoznika, ki velja le v to smer, za potovanje od kraja šolanja do prebivališča pa enosmerno vozovnico drugega prevoznika, ki velja le na relaciji od kraja šolanja do prebivališča.

Komentiraj