Ribnica

Velik del vodovodnega omrežja v ribniški občini v zelo slabem stanju

Okvara vodovoda na Majnikovi ulici

Ribnica – Velik del vodovodnega omrežja v naši občini, je v zelo slabem stanju. Ko sem nastopil mandat, mi je naš upravljavec (Hydrovod Kočevje) na mojo željo pripravil odlično gradivo za pregled stanja vodovodov na celotnem območju občine.

Skupno imamo cca 109.000 m vodovoda, od tega ga je cca 50.000 m v dobrem stanju, ostalo pa je bolj ali manj dotrajano. Danes je prišlo do večje okvare na Majnikovi ulici. Upravljalec vodovodov v naši občini (Hydrovod) je že od zgodnjega jutra na terenu. Fantje se trudijo, da bodo čimprej sanirali okvaro (šlo je za vzdolžni zlom cevi).

V preteklosti se je bistveno premalo namenjalo sredstev za sprotno obnovo vodovodnega omrežja. Tako imamo danes 60.000 metrov dotrajanega vodovoda in 35 okvarjenih, oziroma neustrezni hidrantov. Sem pa zagovornik, da se zadeve, če se le da, uredijo celostno. Tako bo potrebno pripraviti celoten projekt tudi za Majnikovo, ker je vodovod, meteorna kanalizacija in asfalt, v vse prej kot dobrem stanju.

Vir: FB stran Samo Pogorelc

Komentiraj