Ribnica

Varuh zahteva nujno ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas

Baraka, v kateri je umrl dojenček. (Foto. M.G.)

Ljubljana, Goriča vas – Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na premiera, ki opravlja tekoče posle, Marjana Šarca naslovil zahtevo za ureditev bivanjskih razmer v romskem naselju Goriča vas pri Ribnici. Vlada naj sprejme in izvede vse ukrepe za zagotovitev dostopa do pitne vode, sanitarij in elektrike oziroma na drug način zagotovi dostojne življenjske razmere, poziva.

Varuh je prepričan, da je mogoče predlagane ukrepe šteti za tekoče posle vlade, ki je odstopila, saj so usmerjeni v varovanje zdravja in življenja prebivalcev. »To pomeni, da so neodložljivi in nujni ter zato terjajo neodložljivo in takojšnjo intervencijo,« je zapisal.

V omenjenem romskem naselju je sicer konec lanskega leta umrl dojenček, kar Svetina pripisuje temu, da družina ni imela dostopa do osnovne infrastrukture, kot so pitna voda, sanitarije in elektrika. Več o tem si lahko preberete Smrt romskega dojenčka v romskem naselju pri Ribnici.

V dopisu Šarca zdaj opozarja, da je dostop do pitne vode človekova pravica, za zavarovanje katere je odgovorna država, ne glede na pravni status zemljišča, na katerem nekdo živi, dostop do elektrike pa da je nujni pogoj pri zagotavljanju dostojnih bivalnih razmer posameznikov in njihovih družin.

Pri tem so treba posebej tenkočutno obravnavati primere, kjer so zaradi odsotnosti dostopa do pitne vode, sanitarij ali elektrike prizadeti otroci, ki so se v tem življenjskem položaju znašli brez lastne krivde, opozarja. »Zaradi kršitve njihovih pravic se soočajo z resnimi grožnjami za njihovo življenje in zdravje in za zdravje oseb, s katerimi prihajajo v stik (npr. v šoli), ter s hudo oviro pri odraščanju in izobraževanju, ki bo trajno zaznamovala njihovo osebnost in nadaljnjo življenjsko pot. Zelo verjetno je, da otroci, ki živijo v takih nedostojnih razmerah, brez upanja na boljšo prihodnost, ponovijo življenjsko zgodbo svojih staršev«, opozarja.

Varuh po navedbah Svetine na neurejene razmere v Goriči vasi sicer opozarja že več let. Med drugim je Občini Ribnici predlagal, da prebivalcem naselja zagotovi dostop do osnovne infrastrukture, zlasti do pitne vode in sanitarij, ker občina temu ni sledila, je predlagal, naj omenjeno zagotovi vlada.

Za slednjo pa zdaj ocenjuje, da ni naredila vsega, kar je v njeni moči in pristojnosti, kar da predstavlja kršitev človekovih pravic. “Kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani vlade bo obstajala vse dotlej, dokler sleherni prebivalec romskega naselja Goriča vas ne bo imel omogočenega dostopa do pitne vode, in sicer z zagotovljenim javnim dostopom oziroma dostopom na javnem priključku, in sanitarij, lahko tudi v obliki prenosnih kemičnih WC-jev,” je zapisal.

Vir: STA in dnevnik.si

2 komentarja

Komentiraj