Ribnica

V središču Ribnice nameščene nove klopi

Nove klopi in koši v Ribnici
Nove klopi in koši v Ribnici

Občina Ribnica in Lions klub Ribnica sta v juniju mestno središče Ribnice opremila z desetimi novimi klopmi iz lesa in koši za odpadke, ki jih je oblikovala arhitektka Mateja Dekleva, izdelali pa so jih dijaki lesarske smeri na Gimnaziji in srednji šoli Kočevje.

Ribnica – Za prijaznejšo okolico najbolj obiskanih točk v mestu sta Občina Ribnica in Lions Klub Ribnica poskrbela v junijskih tednih, ko so se eno za drugo začele pojavljati tako rekoč domače lesene klopi in mini ekološki otoki, katerim je svojo oblikovno podobo dala arhitektka in oblikovalka Mateja Dekleva. To se je zgodilo na pobudo Lions Kluba, ki je za izdelavo osmih klopi pridobil donatorje, to je družbo Riko Ekos iz Loškega Potoka, družbo Riko KOR in Posestvo Ugar iz Ribnice. Dve Klopci pred Miklovo hišo pa sta tipski in kupljeni pri mariborskem proizvajalcu.
Skupaj deset estetsko izdelanih košev za odpadke, ki so nastali pod rokami dijakov Gimnazije in srednje šole Kočevje, smer lesarstvo, je zagotovila Občina Ribnica. V dogovoru z županom Jožetom Levstkom sta Občina Ribnica in Komunala Ribnica poskrbeli za postavitev klopi na javnih površinah, ureditev podlage in okolice ter zagotovili pripadajoče koše za ločevanje odpadkov. Humanitarna organizacija Lions klub Ribnica, ki ji predseduje Olga Tanko, je organizirala tudi javno predstavitev oz. pohod od klopce do klopce, ki jo je vodila članica Mirjam Trdan, udeležili pa so se je posebej množično varovanci doma starejših občanov in občank Ribnica ter spremljevalke iz medgeneracijskega društva za kakovostno starost, kar je odraz lionistične skrbi za starejše in invalide.

Odlični začetni odzivi nad novo pridobitvijo so jasen signal, da se Ribnica z gotovostjo razvija v mesto, ki je vse bolj prijazno svojim občanom in občankam, še prav posebej pa starejšim in družinam, ki so doslej pogrešali drobne oaze počitka.

Komentiraj