Ribnica

V Rokodelskem centru Ribnica predstavili projekt Vesna

Predstavitev projekta Vesna
Predstavitev projekta Vesna
Predstavitev projekta Vesna

Predstavitev projekta Vesna

Ribnica – Včeraj, 29.9.2010 je v Rokodelskem centru Ribnica potekala predstavitev projekta Vesna, na temo socialnega podjetništva. Partnerji zastavljenega projekta, ki sta ga predstavila župan občine Ribnica Jože Levstek in predsednica Območne gospodarske zbornice Ljubljana Marta Turk, so: Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva META Ljubljana, Razvojni Center Kočevje Ribnica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica, Javni zavod Rokodelski center Ribnica, občine Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Razvojni center Novo mesto, Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, Zavod za zaposlovanje Območna enota Ljubljana, GZS Območna zbornica Ljubljana in še nekateri. Od tujih partnerjev zasledimo Centre for Entrepreneurial Learning Durham University, International Centre for Entrepreneurship and Enterprise (Ms Dinah Bennett).

Delež brezposelnih mladih ljudi, predvsem izobraženih žensk, ki so iskalke prve zaposlitve, pri nas naglo narašča. Brezposelne ženske dlje časa iščejo novo zaposlitev, kljub izobrazbi pa dostikrat ne najdejo dela v svoji stroki. Podobno pereč problem so tudi ljudje, starejši od 48 let (moški in ženske). Posebej to velja za manjše občine, ki so bolj oddaljene od glavnih centrov odločanja in avtocestnega križa, kjer prevladuje podeželski način življenja. Pojavlja se dolgotrajna brezposelnost, ni zaposlitve v stroki, še posebej ni prvih zaposlitev, delodajalci neradi zaposlujejo mlade ženske, saj pričakujejo njihove družinske obveznosti, prihaja do prisilnih kompromisov, odlaganja materinstva in družinskega življenja v pozna trideseta leta, značilna je velika dnevna migracija v večje centre, beg možganov iz lokalnega okolja. Po drugi strani hrani podeželje bogato kulturno in naravno dediščino, ljudje gojijo močno ekološko zavest, in skorajda popolnoma nerazviti turizem predstavlja dobre možnosti za spodbujeni razvoj. Številni neodkriti potenciali bi lahko zadržali mlado populacijo na domačih tleh, če bi jim zagotovili večjo podporo za razvoj novih delovnih mest, nastajanje storitvenih centrov s področja varovanja naravne dediščine in ljudskega izročila ob hkratni večji domači in mednarodni promociji celotnega področja pa zagotovili večji obisk in nova vlaganja v ta prostor.

Namen partnerstva v obdobju 2011 – 2014 je sodelovanje in izvedba centra za vključevanje ranljivih skupin prebivalstva: žensk, mladih iskalcev prve zaposlitve na trgu dela ter osebam, starejšim od 50 let z usmeritvijo na oblikovanje novih delovnih mest na področju varovanja kulturne dediščine, negospodarstva in gospodarstva.

Center bo med svojimi cilji spodbujal tudi žensko podjetništvo kot možnost, ki predstavlja primerno metodo za zagotavljanje vključitve ženskega intelektualnega in delovnega potenciala v lokalni družbeni in gospodarski razvoj, kot možnost za razrešitev brezposelnosti z generiranjem delovnih mest, povezanih z lokalnim okoljem, ohranjanjem lokalne kulturne dediščine, narave, spodbujanjem inovativnosti, različnih storitvenih dejavnosti na področju turizma, ekološkega turizma in domače ter umetne obrti.

Tako bo postal zgled dobrih praks, ki bodo prenosljive tudi na druge regije v Sloveniji.

Aktivnosti v projektu bodo hkrati vzpostavile pogoje za izboljšanje zaposljivosti in socialne vključenosti naštetih ranljivih skupin, ustvarjale delovna mesta ter spodbujala uveljavljanja načela enakosti med spoloma, med drugim tudi z uvedbo novih praks za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja.

Partnerstvo bo delovalo na širšem nivoju in vključuje najmanj tri regije: JV Slovenija (Kočevsko Ribniška subregija), Osrednjeslovenska regija (Ljubljana, Vrhnika, Kamnik) in Podravje.

Cilji projekta so vključitev iskalcev zaposlitve iz ciljnih skupin v delovanje centra, oblikovanje delovnih programov in delovnih mest na specifičnem področju, zaposlitve in samozaposlitve ciljne populacije, oblikovanje lokalnih koalicij za hitrejši razvoj socialnega in gospodarskega okolja, diseminacija in promocija rezultatov in dobre prakse.

Projekt Vesna naj bi v štirih letih ustvarila preko 60 delovnih mest različnih profilov. Projekt kandidira tudi za sredstva evropskega socialnega sklada v višini 950.000 evrov.

Projekt je prvi v Evropi, zaživel pa naj bi prvega januarja prihodnje leto.

Vir: radio1.si

Komentiraj