Ribnica

V ribniškem Športnem centru si lahko ogledate nov vrtec, ki bo največji pri nas

V ribniškem Športnem centru si lahko ogledate nov vrtec

V ribniškem Športnem centru si lahko ogledate nov vrtec

Občina Ribnica in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije sta v Ribniškem športnem centru odprli razstavo natečajnih elaboratov za nov vrtec v Ribnici. Župan Jože Levstek je povedal, da je bil to prvi javni natečaj v občini Ribnica in je prepričan, da so zadeli v polno. Le tako je bila po njegovem mnenju možnost, da ne dobijo ravno najcenejši in najbolj ekonomični projekt, temveč temu dodajo nekaj več in upa, da jim je s tem uspelo. Izdelovalci so se zelo potrudili in pri načrtih iskali tudi ribniške korenine, po županovih besedah je tudi prav, da Ribničani dobijo vrtec, ki jim je lahko v ponos.


Po mnenju strokovne komisije, v kateri so bili arhitekti in strokovnjaki za predšolsko vzgojo, je bila med 58 elaborati, ki so prispeli na javni natečaj za izbiro najprimernejše idejne rešitve za novi ribniški vrtec, najboljša zasnova arhitektov Bojana Mrežarja, Renate Rajnar in Petra Rijavca iz Beltincev.

Do 15. januarja si je v ribniški športni dvorani mogoče ogledati razstavo idejnih zasnov za novi vrtec, ki ga občina namerava zgraditi v prihodnjih dveh letih. »Zamisel, da smo idejno rešitev iskali z natečajem, ne pa z razpisom, se je pokazala za zelo dobro. Skupaj z Zbornico za arhitekturo, s katero smo sodelovali, smo bili presenečeni nad tako velikim številom različnih in dobrih idejnih zamisli,« je povedal ribniški župan Jože Levstek.

Vrtec z 20 oddelki za 360 otrok bo največji pri nas in tri do štirikrat presega priporočeno velikost teh ustanov. Janez Zobec, arhitekt in član komisije, je povedal, da je ocenjevalna komisija to upoštevala ves čas, glavno vodilo pa je bilo počutje otrok.

Komisija je po pregledu vseh 54 elaboratov, ki so prispeli v predpisanem roku in na predpisan način, izbrala deset najboljših. »Vsaka od teh idejnih rešitev je tako dobra, da bi lahko bila izbrana, z izjemo dveh, ki sta bili presežek v oblikovnem smislu, a teže izvedljivi,« je dejal Zobec. Mnogi arhitekti so pri načrtovanju upoštevali tudi lokalne znamenitosti, ribe in reta. Tipologijo tamkajšnje gradnje upošteva tudi izbrani elaborat.

»Pohvalno je, da je občina Ribnica z natečajem presegla zgolj ekonomski vidik naložbe. Ni iskala rešitve, ki bi bila najcenejša, temveč se je odločila za optimalno,« je menil Zobec. Po njegovem mnenju bo novi vrtec arhitekturni presežek. »Hoteli smo najti prijazno in privlačno rešitev, dobro arhitekturo sedanjega časa, ki bo z dobrim izvajalcem tudi referenca za projektanta in izvajalca,« je poudaril Zobec.

Na občini Ribnica pričakujejo, da bo projekt izdelan v treh mesecih, takrat bo tudi znano, iz kakšnih materialov bo vrtec. Verjetno ga bodo gradili v dveh fazah na že znani lokaciji severno od sedanjega vrtca proti cesti Ob Železnici. »Težav z odkupom zemljišč ne bo, ker smo to že uredili,« je povedal župan. Letos bodo pripravili gradbeno dokumentacijo, od pet do šest milijonov evrov vredno naložbo pa nameravajo uresničiti v prihodnjih dveh letih.

Vir: radio1.si, delo.si (Simona Fajfar)

Komentiraj