Ribnica

V Ribnici se zaenkrat ne bodo zvišale cene komunalnih storitev

Čistilna naprava
Čistilna naprava
Čistilna naprava

Čistilna naprava

Ribnica – Občinski sveti občin Ribnica, Sodražica in Loški Potok so v decembru 2012 potrdili dvig cen komunalnih storitev na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Sedaj veljavne cene so stare 6 let. Ker so ob sprejemu cen v letu 2007 veljali drugačni pogoji in zahteve izvajanja javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih voda, nekaterih postavk pa v strukturi cene takrat ni bilo, bi bil skok cen na teh dveh dejavnostih več kot 100 odstoten.

Do tega pa za enkrat ne bo prišlo, ker je Vlada RS 31. 12. 2012 z uredbo preprečila dvig cen komunalnih storitev, ki bi se zvišale za več kot 30 odstotkov.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Komunala Ribnica bo vsem trem občinskim svetom predlagala razveljavitev decembrskega sklepa o povišanju cen, ter pripravila elaborat o predlogu cen na dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih voda skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb za varstvo okolja, je povedal direktor JKP Komunale Ribnica, Bojan Trdan.

Vir: radio1.si

1 komentar

  • Ja lepo noo. Najprej nas tolažite, da če bomo ločevali bomo pazili na naše okolje, posledično pa se bodo storitve pocenile. Zdaj pa kar 100% dvig. Nadalje tisti, ki so do sedaj zbirali odpadni material ga tudi ne bodo mogli več, ker morajo imeti “kao s.p., ali firmo”. Določene surovine pa Komunala še vedno veselo prodaja naprej in dvakrat služi. Krasno. Vi kar dražite, mi pa bomo veselo metali vse v en koš, kakor počnete sami. Potem pa sami ločujte in vsaj opravičite dodatni zaslužek za surovine.

Komentiraj