Ribnica

V Ribnici manjka neprofitnih stanovanj

Ribniški trg

Ribniški trg

V občini Ribnica, kjer živi okoli 9000 prebivalcev, primanjkuje neprofitnih občinskih stanovanj. Občina razpolaga le s 63. stanovanji, od tega jih je neprofitnih 52. Ker so vsa zasedena, z njimi ne more razpolagati, to pa je tudi razlog, da je bil zadnji razpis za takšna bivališča objavljen leta 2000.

Ker je brezposelnost na Ribniškem nizka, so lani obravnavali le deset zahtevkov za subvencioniranje stanarin, nizke pa so tudi subvencije za trže najemnine, je povedala višja svetovalka na Oddelku za gospodarstvo in kmetijstvo, Irena Marn. Občina ima v lasti tudi 6 kadrovskih ter pet profitnih stanovanj. Od kadrovskih je prosto le eno, ki ga hranijo za zdravnika, profitna pa so po letošnjem razpisu zasedena v celoti.

Sicer pa so občine pri oblikovanju svoje stanovanjske politike popolnoma avtonomne in o razpisih odločajo same, pravijo na Ministrstvu za okolje in prostor. Tam, kjer ni na voljo dovolj neprofitnih stanovanj ali v zadnjem letu ni bilo razpisa, je rešitev preprosta. Tisti upravičenci, ki sicer izpolnjujejo pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja, a so morali zaradi pomanjkanja le-teh najeti tržna, lahko uveljavljajo subvencijo k tržni najemnini. To subvencijo je namreč občina najemniku, ki je do nje upravičen, dolžna zagotoviti, še pravijo na ministrstvu.

ZVOK: Irena Marn o stanovanjih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj