Ribnica

V Ribnici letos manj otrok v šolske klopi

Andreja Modic, Jože Levstek in Darja Šilc

Nagovor učencev

Ribnica – Prag v osnovni šoli dr. Franceta Prešerna v Ribnici, s podružnicami v Dolenji vasi in Sušjah. je v  četrtek, 1.9.2011 prestopilo 750 otok, oziroma deset manj, kot v lanskem šolskem letu.

Ravnateljica Andreja Modic, ki šolo vodi od marca 2011, je dejala, da so zaradi manjšega števila učencev lahko dva prostora v šoli odstopili za potrebe vrtca. Še posebej je zadovoljna , da bo tudi v prihodnje nemoteno potekal pouk na podružničnima šolama , kjer imajo v Dolenji vasi 78 učencev v petih ločenih oddelkih, v Sušjah pa kombinirana oddelka v prvem in drugem ter četrtem in petem razredu, medtem ko je tretji samostojen. Tam je skupaj 38 otrok.

Modičeva je še dejala, da so med poletjem na šolah opravili nujna vzdrževalna dela ter , da je 80 učiteljev pripravljenih na šolsko leto. Romskih otrok, ki so se po besedah ravnateljice dobro vkjučili v šolskih proces, bo letos 38.

Medtem ko učenci prostorske stiske pri izvajanju šolskih programov ne čutijo, je ta nekoliko motena pri izvajanju športne vzgoje v jesenskem in poletnem času.

Ribniška šola s tolikšnim številom otrok je verjetno edina v Sloveniji, ki nima urejenih zunanjih športnih igrišč. Kot kaže to doslej ni motilo niti občino, niti šolo, še manj pa pristojne službe ministrstva za šolstvo in šport. Andreja Modic pričakuje, da jim bo uspelo v tem mandatu pridobiti te športne površine.

ZVOK: Andreja Modic o športnih igriščih

Vir: radiokrka.com

Komentiraj