Ribnica

V Ribnici 54 hektarjev zemljišč za poslovno gradnjo

Ribnica iz Svete Ane
Ribnica iz Svete Ane

Ribnica – Občina Ribnica je konec minulega leta sprejela občinski prostorski načrt, ki med drugim zagotavlja tudi prostorske možnosti za razvoj posameznih gospodarskih panog.

Za industrijske in obrtne dejavnosti se namenja novih 54 hektarjev površin ob vznožju Male gore, pri čemer bo treba pripraviti strokovne podlage in izdelati podrobne prostorske načrte. Drugače imajo v Ribnici na voljo še kar nekaj zemljišč v že urejenih poslovnih conah: Obrtna cona Breg, Poslovna cona Riko in Obrtna cona Ugar.

Ribnica iz Svete Ane

Ribnica iz Svete Ane

Cene zazidljivih zemljišč se gibljejo od 30 do 40 evrov za kvadratni meter, k čemur je treba prišteti še komunalni prispevek. Za dva tisoč kvadratnih metrov veliko parcelo, na kateri stoji tisoč kvadratnih metrov velik poslovni prostor, je treba v različnih conah odšteti še od 13 do 24 tisoč evrov. Večinoma so v ceno komunalnega prispevka vračunani stroški dostopa, vodovoda in kanalizacije, v Jelendolu pa kupec plača le dostop in vodovod. Medtem ko so glavne dejavnosti v Poslovni coni Riko industrijske, spremljajo pa jih lahko tudi skladiščne, logistične in druge spremljajoče dejavnosti, je mogoče v drugih conah opravljati vrsto storitvenih dejavnosti, pa tudi industrijske.

Vir: finance.si

[oglas tip=”468×60″ p=”C”]

Komentiraj