Ribnica

V prihodnje lahko Ribničani pričakujejo višje cene komunalnih storitev

Komunala Ribnica

Komunala Ribnica

Lani, 25. novembra 2009 je Občina Ribnica prejela odločbo Ministrstva za okolje in prostor, s katero inšpektorica Komunali Ribnica prepoveduje odlaganje smeti na odlagališče Mala gora. Trenutno smeti vozijo v Grosuplje. Pogodba z njimi je sklenjena do 15. julija 2010, to pa seveda predstavlja dodatni strošek prevoza.
Direktor ribniške komunale, Jože Zakrajšek pojasnjuje, da lahko uporabniki komunalnih storitev v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok, v prihodnje pričakujejo bistveni dvig cen, za kar naj ne bi krivili Komunale Ribnica, niti Občine Ribnica, temveč RS, ki z operativnim planom ukinja mala odlagališča.

če smo že na jugu države, si lahko le želimo, da ne bomo glede smeti deležni podobnih slik, kot smo jim bili priča lansko leto na jugu sosednje Italije.

Vir: radio1.si

Komentiraj