Ribnica

V letu 2021 so ribniške gospodarske družbe ustvarile 312,5 mio EUR prihodkov

OC Ugar

V letu 2021 so ribniške gospodarske družbe ustvarile 312,5 mio EUR prihodkov, 125 od 171 gospodarskih družb v občini Ribnica (73 %) je v letu 2021 poslovalo z dobičkom, ustvarile so 24,24 mio EUR čistega dobička, kar je 20,8 % več kot predhodno leto in kar 35,78 % več kot v letu 2019, torej v letu pred pandemijo. V letu 2021 je 42 podjetij poslovalo z izgubo, skupni znesek je bil 0,393 mio EUR, kar je precej manj kot v letu 2019, ko je bil skupni znesek izgub 1,99 mio EUR.

V Ribnici se je v gospodarskih družbah v letu 2021 zvišalo število zaposlenih na 2.132. Zvišuje se tudi povprečna bruto plača; v letu 2021 je znašala 1.796 EUR, kar pomeni 10,5 % povišanje glede na leto 2019. Kljub temu pa je povprečna bruto plača zaposlenega v podjetjih v občini Ribnica zaostajala za povprečno plačo v regiji JV Slovenija (2.055 EUR bruto) in povprečno slovensko plačo (1.901 EUR bruto).

Komentiraj